Strona główna POWIATY Gmina Połaniec przekazała 26 laptopów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Gmina Połaniec przekazała 26 laptopów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

W dniach 13 – 14 maja Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski, radna Rady Miejskiej w Połańcu Pani Joanna Witek oraz dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych w naszej gminie zainicjowali przekazanie laptopów dla uczniów.
Ta inicjatywa podyktowana była koniecznością wyposażenia uczniów w sprzęt komputerowy w związku z trudną sytuacją jaka istnieje i koniecznością prowadzenia zajęć poprzez platformę internetową.
O środki z dofinansowania Gmina Połaniec aplikowała do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.:”Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA”
Ilość pozyskanych środków pozwoliła na zakup 26 laptopów.
Wsparciem zostali objęci uczniowie z 3 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu – 7 laptopów, Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy – 15 laptopów, Szkoła Podstawowa w Zrębinie – 4 laptopy.
Łączny koszt zakupionego sprzętu wynosi: 68 798, 60 zł brutto.

Dzięki otrzymanym laptopom uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami będą mogli z nich korzystać według własnych potrzeb.

 

www.portal.polaniec.pl