Strona główna POWIATY Gmina Połaniec kończy duże zadanie w zakresie przyrody, rekreacji, bezpieczeństwa i sportu

Gmina Połaniec kończy duże zadanie w zakresie przyrody, rekreacji, bezpieczeństwa i sportu

Samorząd Połańca zdając sobie w pełni sprawę, że dbanie o środowisko naturalne, zdrowie, rekreację to obowiązek wszystkich, zarówno władz samorządowych, jak i każdego mieszkańca nie ustał w staraniach o pozyskanie kolejnych środków na dalszy rozwój gminy w kierunku polepszenia komfortu życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, rekreacji i sportu.   Gmina pozyskała na ten cel środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 r., a realizacja rzeczowa nastapiła w 2018, 2019, 2020r. Na ten cel gmina pozyskała kwotę w wysokości 2,5 milionów złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2,9 miliony złotych, co oznacza, że wkład gminy wynosił tylko 0,4 mln złotych. 

Pozyskane środki mogły być wykorzystane tylko na w/w cel. Podając tę informację należy zwrócić uwagę, że pozyskane tak duże środki mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie na w/w cel.  W przypadku realizacji innych zakresów środki musielibyśmy zwrócić do Narodowego Funduszu, jednocześnie obciążajac budżet gminy tą wielkością, na co nigdy nie możemy pozwolić. Na to zadanie ogłoszono publiczny przetarg nieograniczony. Wykonawcą był Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Dudek.

 

www.portal.polaniec.eu