Strona główna POWIATY Gmina podpisała porozumienie w sprawie dofinansowania sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina podpisała porozumienie w sprawie dofinansowania sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 9 czerwca br. w siedzibie Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu, podpisano Porozumienie w sprawie dofinansowania sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów przemysłowych, zlokalizowanych w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Chmielowie, w Nowa Dęba Gmina.

Porozumienie podpisali: Pan Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Pan Tomasz Miśko – Dyrektor tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie przez strony wzajemnych zasad i warunków partycypowania w kosztach usługi polegającej na sporządzeniu projektu MPZP. Projekt obejmował będzie obszar o powierzchni ok. 135 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.

Porozumienie jest efektem dobrej współpracy tarnobrzeskiej strefy z Gminą Nowa Dęba. Dotychczas Agencja dofinansowała również budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych w podstrefie Nowa Dęba w kwocie 200 tys. zł.”

www.nowadeba.pl