Strona główna POWIATY Gmina Baranów Sandomierski wśród najlepszych w Polsce!

Gmina Baranów Sandomierski wśród najlepszych w Polsce!

Miło nam poinformować, iż w kategorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Baranów Sandomierski zajęła wysokie 42 miejsce w Polsce i  2 na Podkarpaciu.
To ogromne wyróżnienie dla naszego samorządu, lecz przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz gminy oraz urzędników samorządowych. To także potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy kształtują rozwój Gminy Baranów Sandomierski.
Jednocześnie gratulujemy naszym sąsiadom z Gminy Padew Narodowa i zaprzyjaźnionej Gminie Zaleszany zajęcia wysokich miejsc w kategorii gmin wiejskich.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracujący nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.
Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.
W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.
Nagrody dla zwycięzców tradycyjnie wręczone zostaną na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się
w grudniu w Karpaczu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/ 
www.baranowsandomierski.pl