Strona główna POWIATY Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich od 6 maja ogłasza nabór wniosków w konkursie...

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich od 6 maja ogłasza nabór wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich ogłasza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe (Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), czyli służące rozwojowi sektora organizacji społecznych, zwiększeniu ich stabilności, rozwojowi jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju.

Za konkurs sektorowy odpowiada jeden z konsorcjantów Programu – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. 6 maja na stronie internetowej Programu opublikowane zostanie zaproszenie do składania wniosków, podręcznik dla Wnioskodawców oraz wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe.

Więcej informacji o projekcie na: www.aktywniobywatele.org.pl
www.powiat.sandomierz.pl