Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Finał zagranicznych staży w Irlandii dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława...

Finał zagranicznych staży w Irlandii dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica po raz kolejny zorganizował i sfinalizował projekt uczniowskich staży zagranicznych całkowicie sfinansowany ze środków unijnych. Uczniowie tarnobrzeskiego „Górnika” w ramach tego projektu dwukrotnie wyjeżdżali do  Irlandii aby odbyć staż w firmach związanych z ich zawodem. Pierwsza 21-osobowa grupa młodzieży odbyła staże w kwietniu 2019 w miejscowości Mallow, położonej w południowo-zachodniej części Irlandii. Druga, tak samo liczna grupa uczniów, odbyła staż w październiku 2019 w mieście Galway leżącym na zachodnim brzegu Irlandii.

Na listę stażystów mógł zostać wpisany wyłącznie uczeń mający najlepsze wyniki w nauce, dobrze posługujący się językiem angielskim oraz aktywnie uczestniczący w akcjach charytatywnych oraz w życiu społecznym szkoły, miasta czy regionu. Po zakwalifikowaniu się na staż, uczestnicy przez kilka miesięcy odbywali liczne spotkania i szkolenia przygotowujące do realizacji stażu w Irlandii. Były to m.in. szkolenia z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela w formie warsztatów. Uczniowie odbyli również szkolenia pedagogiczne i kulturowe prowadzone przez pedagoga, wychowawców i wybranych nauczycieli. Nie obyło się również bez wielu spotkań organizacyjnych i informacyjnych, na których zapoznano przyszłych stażystów z założeniami projektu i planem realizacji stażu.

Gdy nadszedł dzień wyjazdu nie obyło się bez emocji i zamartwiania się, czy wszystko zostało zabrane, jaka będzie podróż oraz co czeka uczniów na miejscu stażu. Wszystkie obawy zniknęły, gdy uczniowie wylądowali i na lotnisku powitali ich przedstawiciele z rodzin przyjmujących.

Zarówno w przypadku grupy z Mallow jak i tej z Galway, dziewczęta i chłopcy z tarnobrzeskiego „Górnika” mieszkali u irlandzkich rodzin a wieczory i czas wolny spędzali na wspólnych rozmowach z przyjmującymi ich gospodarzami. Jeśli nawet nie zawsze angielskie słownictwo wystarczało uczniom do przeprowadzenia płynnego dialogu, zawsze udawało się jednak porozumieć i opowiedzieć coś o sobie, rodzinie czy mieście.

Każdego dnia stażyści wstawali rano i po śniadaniu wyruszali do pracy, położonej często w odległych miejscach od zakwaterowania. Niektórzy dojeżdżali nawet godzinę zmieniając przy tym środki transportu, aby wreszcie dotrzeć do celu.

Stażyści przez 7-8 godzin pracowali w firmach o takiej specyfice, która pozwalała uczniom na rozwijanie i nabywanie nowych kompetencji zawodowych, ale również społecznych i interpersonalnych. Praca polegała na wykonywaniu przez młodzież powierzonych im przez pracodawców fachowych zadań, poznawaniu nieznanych metod i narzędzi pracy no i na codziennej współpracy z irlandzkimi pracownikami firmy co pozwalało na rozwijanie i doskonalenie biegłości w języku angielskim.

W wolne soboty i niedziele uczniowie odbywali wycieczki organizowane przez opiekunów uczniów takie jak zwiedzanie miasta, zwiedzanie muzeów i miejscowych atrakcji turystycznych. Każda z grup miała zorganizowane po dwie całodzienne wycieczki w najbardziej atrakcyjne miejsca w pobliżu Mallow i Galway.

Uczniowie zobaczyli piękne klify Moheru, niepowtarzalne widoki pionowych sterczących z morza skał, wysokich w najwyższym miejscu na 214 metrów. Odwiedzili również jeden z sześciu parków narodowych Irlandii, Park Narodowy Connemara, położony na zachodnim wybrzeżu w Hrabstwie Galway. W drodze powrotnej zwiedzili Kylemore Abbey – opactwo z pięknymi zabudowaniami przypominającymi zamek króla Artura.

Kolejna grupa odwiedziła Park Narodowy Killarney z pięknymi strumykami i wodospadami oraz z ogromnymi połaciami wiecznie zielonych łąk. Innym razem odbyli również podróż na klify Mizen Head podziwiając położone na południowym zachodzie Irlandii urwiste zbocza lądu, w które wdziera się morze.

Niemalże dwuletni projekt zakończył się w grudniu 2019 roku. Projekt staży wnioskowany był z programu Erasmus+, a sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego1. Tytuł projektu to “Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość”. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, nabycie praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, rozwijanie umiejętności językowych, niwelowanie różnic społecznych oraz nawiązanie kontaktów interpersonalnych w celu osobistego rozwoju. Całkowity koszt projektu to ponad 350 tysięcy złotych przeznaczonych na utrzymanie, podróż, zwiedzanie oraz wszystkie zadania organizacyjne ze strony Zespołu Szkół jak i firmy pośredniczącej  Your International Training.

inf. Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
www.tarnobrzeg.pl