Strona główna POWIATY mielecki Europa dla obywateli

Europa dla obywateli

Punkt Kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej, do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający polskie instytucje i organizacje w realizacji projektów międzynarodowych w następujących obszarach, które stanowią komponenty programu:

-pamięć o przeszłości Europy

-demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach komponentu „pamięć o przeszłości Europy” dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące najnowszej historii Europy, a także działania, których celem jest budowanie postaw promujących tolerancję wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy.

W ramach drugiego komponentu mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Dwa pierwsze projekty wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W ramach działania „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” o dofinansowanie mogą się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Najbliższym terminem w komponencie Sieci miast jest 3 marca 2020.

Więcej informacji: Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” – Al. Ujazdowska 41; 00-540 Warszawa. Tel:  22 447 6174 i 22 447 6116. Mail: edo@iam.pl. (www.europadlaobywateli.pl)

www.mielec.pl