Strona główna POWIATY mielecki Ekologiczny Konwent Wójtów

Ekologiczny Konwent Wójtów

Listopadowy (28.XI) Konwent Wójtów Powiatu Mieleckiego zdominowała tematyka związana z ekologią.Gośćmi samorządowców byli przedstawiciele firmy Airly z Krakowa, którzy przedstawili wstępną koncepcję zamontowania na terenie całego powiatu czujników badających jakość powietrza.

Ich przybycie na Konwent to efekt proekologicznej inicjatywy Starosty Mieleckiego Stanisława Lonczaka, który zaproponował podczas swojej ostatniej konferencji prasowej (15. XI) takie rozwiązanie.

– Stajemy przed wyzwaniem, któremu musimy sprostać – powiedział S. Lonczak. – Nie od dziś wiadomo, że zła jakość powietrza w naszym regionie jest powodem wielu groźnych chorób.  Musimy wreszcie umieć ten problem diagnozować, musimy wiedzieć czym oddychamy. A jak na razie poruszamy się trochę po omacku. Musimy znać stopień zanieczyszczeń na obszarze Powiatu Mieleckiego – dodał.

Przedstawiciele firmy Airly – Szymon Lasoń i Jurand Saternus prezentując swoją koncepcję podkreślali, że byłby to pierwszy w skali kraju kompleksowo opomiarowany powiat, w pełni kompatybilny z czujnikami, jakie już zainstalowało miasto Mielec.

Podczas ożywionej dyskusji samorządowcy zgłaszali wiele pytań o możliwości pomiarowe oferowanych czujników. Uwzględniali przy tym specyfikę gospodarczą swoich gmin, wiedząc jakiego rodzaju działalność gospodarcza występuje na ich terenie.

W efekcie dyskusji wyłonił się wstępny zarys siatki czujników, jakie – zdaniem włodarzy gmin – powinien zostać zrealizowany. Okazuje się, że powinny to być nie tylko czujniki mierzące poziom pyłów, ale również czujniki gazowe. Ten mieszany system – według przybyłych na spotkanie specjalistów – jest również możliwy do realizacji, a dane pomiarowe uzupełniały by się wzajemnie.

Robert Pluta – Przewodniczący Konwentu Wójtów Powiatu Mieleckiego proponował, żeby sprawdzić możliwość pozyskania na ten cel (instalacja czujników) środków zewnętrznych. Jeżeli to okazałoby się niemożliwe rozpatrywany będzie wariant montażu finansowego gmin i starostwa.
Projekt, według wstępnych koncepcji, byłby realizowany jeszcze w tym sezonie grzewczym. Trudno jednak będzie wdrożyć go jeszcze w roku 2019.

mp
www.powiat-mielecki.pl