Strona główna POWIATY Ekokonkursy z atrakcyjnymi nagrodami rozstrzygnięte

Ekokonkursy z atrakcyjnymi nagrodami rozstrzygnięte

Tablety graficzne, fotograficzne aparaty natychmiastowe, lornetki wodoodporne oraz zestawy malarskie ze sztalugami – to nagrody jakie otrzymali zwycięzcy trzech konkursów zorganizowanych przez gminę Staszów. Uroczyste wręczenie upominków oraz listów gratulacyjnych odbyło się przed LV Sesją Rady Miejskiej w Staszowie, 28 października.

W ramach projektu „Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów” przeprowadzono trzy konkursy. Pierwszy z nich skierowany był do przedszkolaków i nosił nazwę „Eko plakat”. Na konkurs wpłynęło łącznie 39 prac, z czego komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów nagrody głównej oraz dwa wyróżnienia. Dodatkowo trzy jednostki przedszkolne za udział w konkursie otrzymały nagrodę zespołową – trojak z planszą edukacyjną do sortowania odpadów. Zwycięzcy nagrody głównej otrzymali profesjonalny zestaw malarski, byli to: Lena Pedycz z Przedszkola w Koniemłotach, Hubert Duliński z Przedszkola w Czajkowie oraz Iga Kozik z Przedszkola w Koniemłotach. Wyróżnienia i mniejszy zestaw malarski otrzymali Nataniel Nowacki z Przedszkola nr 3 w Staszowie i Franciszek Zawierucha z Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie w Staszowie. Nagrody zespołowe powędrowały do Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie, Przedszkola w Koniemłotach oraz Oddziału Przedszkolnego w Czajkowie.

W drugim konkursie uczestniczyli uczniowie z klas I-III. W konkursie plastycznym „Golejów – ochrona bioróżnorodności” udział wzięło 50 indywidualnych prac z dziewięciu szkół podstawowych z gminy Staszów. Tutaj nagrodą główną był tablet graficzny. Komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców: Huberta Peca z PSP nr 1 w Staszowie, Bartosza Pyrka z PSP w Wiązownicy Dużej oraz Matyldę Krawiecką z PSP nr 2 w Staszowie. Dwa wyróżnienia nagrodzono mniejszymi zestawami malarskimi, a otrzymały je Julia Golba z PSP nr 3 w Staszowie oraz Maja Dajtrowska z PSP w Wiązownicy Dużej. Nagrody zespołowe otrzymały PSP nr 1 w Staszowie, PSP nr 3 w Staszowie oraz PSP w Wiązownicy Dużej.

27 prac indywidualnych z klas IV-VIII siedmiu szkół podstawowych z gminy Staszów zostało poddane ocenie w konkursie „Jeleniowsko – Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Nagrody główne, czyli natychmiastowe aparaty Fujifilm InstaxMini, otrzymali: Szymon Kijanek z PSP w Kurozwękach, Jakub Dobrowolski z PSP w Mostkach oraz Łukasz Łukawski z PSP w Kurozwękach. Wyróżnienia trafiły do Vanessy Dolińskiej z PSP nr 2 w Staszowie oraz Paolo Nowak z PSP w Czajkowie. – uczniowie otrzymali lornetkę National Geographic. Trojakami z planszą edukacyjną nagrodzono PSP nr 2 w Staszowie; PSP w Kurozwękach oraz PSP w Mostkach.

Zwycięzcom upominki oraz listy gratulacyjne wręczali Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Ireneusz Kwiecjasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie oraz dr Lucyna Gozdek – dyrektor artystyczna oraz współwłaścicielka firmy GMC – fabryka bombek. W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu zjawili się nagrodzeni w konkursach uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice. Wszystkim uczestnikom za udział oraz zaangażowanie podziękowała dr Ewa Kondek – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, która zarazem pełniła funkcję przewodniczącej komisji konkursowej.

Gmina Staszów na organizację kampanii pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z Dziedziny Ochrona Środowiska – Edukacja Ekologiczna. Wartość projektu ogółem to 54 750,00 złotych, w tym dotacja 15 000,00 złotych. W jej ramach przeprowadzono konkursy dla szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Staszów, a także wydano publikację dla mieszkańców „Eko zielona i Czysta Gmina”.

staszow.pl