Strona główna POWIATY mielecki Dziewięć projektów na zagospodarowanie Osiedla Lotników

Dziewięć projektów na zagospodarowanie Osiedla Lotników

Pierwszy etap konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu Lotników w Mielcu dobiegł końca. Do mieleckiego magistratu wpłynęło dziewięć prac konkursowych, które obecnie zostaną ocenione przez komisję konkursową.

Konkurs skierowany był do studentów i absolwentów polskich uczelni na kierunku architektura i urbanistyka. Możliwe było także przygotowanie projektu zespołowego. Każdy z uczestników mógł złożyć maksymalnie dwa projekty. Pomysły studentów posłużą jako inspiracja dla przyszłych planów zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu Lotników. Termin nadsyłania prac minął 15 lutego 2021 roku.

Cztery projekty zostały nadesłane do mieleckiego magistratu przez studentów Politechniki Krakowskiej, dwie prace dotarły z Politechniki Śląskiej, po jednej pracy nadesłali studenci z  Politechnik: Świętokrzyskiej, Wrocławskiej oraz Rzeszowskiej.

Nadesłane projekty, zgodnie z regulaminem konkursu, muszą zawierać koncepcję uwzględniającą małą architekturę, tężnię solankową o wartości ok. 450 000,00 zł, fontannę posadzkową, siłownię zewnętrzną oraz oświetlenie terenu.

Obecnie komisja w składzie Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan, Naczelnik Wydziału Inwestycji Andrzej Jędrychowski, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami i Geodezji Waldemar Wiącek, Kierownik Referatu Zieleni Anna Synowiec, Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Ireneusz Kuzara oraz Przedstawiciel Rady Osiedla Lotników i jednocześnie wnioskodawca projektu na tężnię solankową w ramach MBO Marek Przygoda, ma czas na ocenę projektów.

Komisja oceniać będzie estetykę i oryginalność pomysłu, kompozycję szaty roślinnej, spójność koncepcyjną z istniejącą architekturą miejską, a także jakość graficznego opracowania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 15 dni.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł, komisja może przyznać także jedno lub dwa wyróżnienia. Nagroda za pierwsze wyróżnienie to 2 500 zł natomiast za drugie 1 500 zł.

www.mielec.pl