Strona główna POWIATY Dzienny Dom Senior+ obchodził 25-lecie działalności

Dzienny Dom Senior+ obchodził 25-lecie działalności

Wzruszenie, podziękowania, radość, wspólnota – tymi słowami można opisać uroczystość 25-lecia działalności Dziennego Domu Senior+ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej. Następnie
w pomieszczeniach Dziennego Domu Senior+ odbyła się oficjalna część spotkania, podczas której zaprezentowana została działalność placówki, były również podziękowania, występ artystyczny podopiecznych DDS+, jubileuszowy tort oraz moc wzruszeń.

– Pragnę wyrazić szacunek i złożyć gratulacje z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Dziennego Domu Senior+. Już ćwierć wieku placówka ta z powodzeniem wypełnia swoją szlachetną misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, otaczając ich opieką, tworząc klimat zaufania
i życzliwości. To właśnie tutaj nasi seniorzy czują się bezpiecznie. Ta wspaniała rocznica stanowi dla Państwa powód do ogromnej dumy i satysfakcji, skłania również do refleksji nad jesienią życia, którą Państwo zamieniacie każdego dnia w piękną, złotą jesień. To również moment mobilizujący do dalszej pracy – mówiła Renata Knap zastępca prezydenta miasta Stalowej Woli.

Dzienny Dom Senior + funkcjonuje w budynku MOPS od 1 stycznia 2018 roku. Powstał
z przekształcenia Dziennego Domu Pobytu, dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inwestycja ta pozwoliła na remont i wyposażenie sal
w niezbędny sprzęt.

Celem działalności Domu jest uaktywnianie społeczne uczestników, umożliwiając samodzielne funkcjonowanie
w społeczeństwie, polepszanie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, animacyjne, ogólnousprawniające, zajęcia ruchowe. Ważnym elementem jest profilaktyka zapewniająca utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników oraz poprawa stanu zdrowia uczestników Domu w ujęciu holistycznym. Kolejnym celem działalności jest integracja uczestników z lokalnym środowiskiem i zwiększenie ich aktywności społecznej, a także promocja pozytywnego wizerunku seniorów Dziennego Domu Senior +.

Uczestnicy mają zagwarantowane usługi socjalne – zapewnienie dwóch posiłków dziennie (śniadania i obiady), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych, aktywność ruchową, terapię zajęciową: kulinarna, plastyczna, krawiecko-dziewiarska, ogrodnicza, muzykoterapia itp., zajęcia klubowe: biblioterapia, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów, programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne, pokoleniowe, pomoc psychologiczna: kontakt z psychologiem, stymulowanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem, działania prozdrowotne oraz aktywizację społeczno- międzypokoleniową: występy dla dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań uczestników Dziennego Domu Senior + , wolontariat „Pomocna dłoń”, wspieranie działań Samorządu uczestników Domu, współpraca z Domem Dziecka, DPS, Parafią Trójcy Przenajświętszej, Biblioteką Miejską, Studium Kształcenia Ustawicznego, Szkołami, Przedszkolem Nr 7, Komendą Policji i innymi instytucjami i placówkami.

www.stalowawola.pl