Strona główna POWIATY Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – uczniowie pogłębiali wiedzę z...

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – uczniowie pogłębiali wiedzę z ekologii

22 kwietnia obchodziliśmy najpopularniejsze i najważniejsze na świecie święto ekologiczne – Dzień Ziemi. Obok wydarzenia obojętnie nie przeszli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, którzy podczas zdalnych lekcji uczyli się o ekologii i rozwijali swoje kompetencje proekologiczne.

Pani Marta Kosik z uczniami klasy drugiej przez tydzień poprzedzający Międzynarodowy Dzień Ziemi zajmowała się tematyką ochrony środowiska. „Dbamy o nasze środowisko” to tytuł bloku tematycznego, w ramach którego uczniowie pogłębiali wiedzę na temat wpływu człowieka na stan środowiska w którym żyje, poznawali przyjazne i szkodliwe zachowania człowieka wobec przyrody, zastanawiali się co można zrobić, by chronić przyrodę, utrwalali wiadomości dotyczące segregacji śmieci, recyklingu, uczyli się w jaki sposób można wykorzystywać posegregowane i przetworzone śmieci, jakie zagrożenia ze strony człowieka spotykają leśne zwierzęta- wspólnie pisali prośby w ich imieniu do ludzi, projektowali Odznakę Przyjaciela Przyrody, oraz wykonywali plakaty z okazji Dnia Ziemi.

„Błękitna Planeta” to tytuł kolejnego bloku tematycznego realizowanego z okazji Dnia Ziemi, tym razem przez panią Lucynę Grosicką. W ramach tych zajęć uczniowie z klasy trzeciej przez kolejnych pięć dni utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę o naszej planecie i pogłębiali informacje. Na lekcjach dzieci miały również okazję poznać fantastyczne dzieła natury, znaczenie lasu dla przyrody i dla człowieka oraz konieczność dbania o las i powiększania zasobów leśnych. Dowiedziały się również po co człowiek tworzy parki narodowe, ile ich jest i jak się nazywają. Ponadto przedstawiły swoje działania podejmowane na rzecz przyrody. Układały także hasła zachęcające do dbania o przyrodę w swoim otoczeniu. Na podsumowanie zajęć wykonały prace plastyczne pod tytułem „Piękna jest nasza Ziemia”.

Z kolei na lekcjach wychowawczych w klasie IV pani Agnieszka Mysłek przeprowadziła zajęcia pod nazwą: „Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycznego rozwoju człowieka”, „Dzień Ziemi”. Na zajęciach dyskutowaliśmy o tym jak możemy chronić środowisko, co oznacza pojęcie surowce wtórne oraz na czym polega recykling, przypomnieliśmy w jaki sposób segregować śmieci i jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Na zakończenie podsumowaliśmy poznane informacje i sprawdziliśmy się w specjalnie przygotowanym quizie – powiedziała pani Agnieszka.

Uczniowie nie próżnowali także na zajęciach z plastyki prowadzonych przez panią Weronikę Orzechowską. IV-klasiści wykonali prace zachęcające do dbania o Ziemię pod tytułem: „Planeta Ziemi”. Ciekawe, pomysłowe i kreatywne prace uczniów wykonane dowolną techniką przedstawiały Planetę i wiszące na sznureczku jej „uzdrawiacze” – kosze na śmieci, mające przypominać, jak ważna jest segregacja odpadów.

W klasie VIII na lekcjach wychowawczych pani Weronika Orzechowska zrealizowała następujące lekcje tematyczne: „Jestem przyjacielem przyrody”, „Dzień Ziemi. Jak dbać o naszą Planetę?”. Była to doskonała okazja, aby porozmawiać z dziećmi o przyrodzie, ekologii i o tym, w jaki sposób możemy zadbać o naszą planetę. – To też bardzo fajna inspiracja na pracę ruchową i wyjście na świeże powietrze. Uczniowie klasy ósmej mieli za zadanie zrobić porządki na podwórku lub najbliższej okolicy– pozbierać śmieci, posegregować je i wrzuć do odpowiednich pojemników – mówi pani Weronika.

Na lekcjach chemii pani Joanna Celińska w klasach VII i VIII przeprowadziła quiz z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie chętni wzięli udział w zabawie, wykazując się nie tylko dużą wiedzą chemiczną, ale również geograficzną i biologiczną. Wyniki quizu pokazały, że uczniowie klas VII i VIII znają swoją planetę. Najlepiej poradzili sobie: Miłosz Turek i Julia Arendarska.

www.staszow.pl