Strona główna POWIATY Dzień Pracownika Socjalnego w starostwie

Dzień Pracownika Socjalnego w starostwie

Pracownicy ze wszystkich placówek zaangażowanych w pomoc dzieciom i rodzinom z całego powiatu tarnobrzeskiego , dla których organem prowadzącym lub współfinansującym  jest Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, zostali zaproszeni przez starostę Jerzego Sudoła na spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Były podziękowania, listy gratulacyjne i kwiaty, a także zapewnienia, że starostwo w dalszym ciągu będzie pomagać wszystkim tym instytucjom, by warunki pracy były coraz lepsze.

W miniony wtorek, 22 listopada, w sali konferencyjnej starostwa zebrali się pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim i Gorzycach, Środowiskowych Domów Samopomocy w Baranowie Sandomierskim i Gorzycach, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czyli wszyscy ci, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym mieszkańcom powiatu.

– Państwa praca to ciężka służba – mówił starosta Jerzy Sudoł. – Za tę pracę dla drugiego człowieka wszystkim bardzo dziękuję, podobnie jak za dbałość o ośrodki i placówki, w których państwo pracujecie. I życzę państwu wytrwałości w dalszej pracy, bo życie niesie nam coraz to nowe wyzwania. Niedawno była zaraza, teraz wojna w Ukrainie.

Życzenia pracownikom jednostek pomocy złożył także wicestarosta Jacek Rożek wyrażając również podziw i uznanie dla ich pracy.

Wielu z obecnych na spotkaniu odebrało od starosty i jego zastępcy listy gratulacyjne. Specjalne wyróżnienia przypadły w udziale: Danucie Biało, emerytowanej już pracownicy socjalnej Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Wiesławie Barzyckiej, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Monice Sudoł z Domu dla Dzieci w Skopaniu, Agnieszce Barszcz z Domu Dziecka w Skopaniu, Andrzejowi Łukaszkowi z Domu dla Dzieci w Skopaniu, Damianowi Szwagierczakowi, dyrektorowi Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, Beacie Szczypień z Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach oraz dyrektorowi tego ośrodka Mirosławowi Kopycie, a także Marcie Paszajew z ŚDS w Gorzycach oraz dyrektor tej placówki – Gabrieli Mazur.

Specjalne wyróżnienia otrzymali też pracownicy nowodębskiego DPS: Mirosława Furtak, Bogusława Kiełbus i Krzysztof Wdowiak oraz dyrektor placówki Agnieszka Markowicz.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również: Magdalena Durda, kierownik WTZ z Baranowa Sandomierskiego i Roman Stachowicz – kierownik WTZ w Gorzycach, a także Krzysztof Bednarczyk z PCPR i Ewa Kędzierska, kierownik PCPR.

tarnobrzeski.pl