Strona główna POWIATY Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji ulicami miasta przeszedł barwny korowód pełen czerwonych balonów i kwiatów. Przemarsz w ten dzień staszowskimi ulicami to coroczna tradycja, w której rokrocznie bierze udział kilkaset osób.

Tak było również w tym roku. Barwny korowód wzorem lat poprzednich wyruszył z ulicy Szpitalnej, z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie, by następnie przejść przez ulicę Kolejową, Krakowską na staszowski Rynek, by później wyruszyć ulicami Kościelną, Niepodległości, Wschodnią i Ogrodową do Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie. W świątyni odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie.

W marszu z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami, ich rodzice, opiekunowie, młodzież szkolna i przedszkolna z terenu gminy Staszów, a także przedstawiciele samorządu, placówek oświatowych oraz instytucji kultury. W korowodzie szli między innymi Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza, Halina Łabuda – przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, Józef Żółciak – starosta staszowski, Leszek Guzal – wicestarosta staszowski, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest okazją do wyrażenia swojej solidarności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz poparcia ich prawa do godnego życia w społeczeństwie.

staszow.pl