Strona główna POWIATY Duże oszczędności i czyste powietrze – to efekty rozpoczęcia wielkiej inwestycji ekologicznej...

Duże oszczędności i czyste powietrze – to efekty rozpoczęcia wielkiej inwestycji ekologicznej w czterech gminach – Gminy Połaniec, Gmina Łubnice, Gmina Oleśnica i Gmina Stopnica. Umowy podpisane.

10 czerwca 2020r. roku w Połańcu w sposób uroczysty podpisano umowę pomiędzy gminami, a wykonawcą na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla mieszkańców – 425 zestawów (domów). Docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektryczne i cieplej dla indywidualnych gospodarstw domowych, dla ich właścicieli, poprzez ograniczenie lub brak konieczności poboru z tradycyjnych źródeł. Przy wytwarzaniu, których dzisiaj zatruwa się również środowisko i zanieczyszcza powietrze, którym niestety oddychamy. Zadanie realizowane jest w partnerstwie 4 gmin, które wspólnie wystarały się o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Połączenie oszczędności dla kieszeni, zdrowszego powietrza i niewyczerpalnej energii to najbardziej wymierne korzyści tego zadania.

Pieniądze na montaż instalacji OZE w prywatnych domach mieszkańców, którzy wcześniej zgłaszali swój akces do takiego przedsięwzięcia, trafią dla mieszkańców gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica. Liderem partnerstwa ustanowiono Gminę Połaniec, która działa od samego początku na rzecz i w imieniu partnerów w zakresie przygotowania oraz obecnej wspólnej realizacji projektu. Zawarte porozumienie zwiększyło szanse na pozyskanie środków finansowych na potrzeby realizacji wspólnego projektu – dającego czystsze powietrze dla nas wszystkich  i oszczędności dla odbiorców. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury, służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. I właśnie teraz mieszkańcy tych czterech gmin mogą być już pewni, że realizacja dojdzie do skutku, bo umowa z wykonawcą całościowego zadania została zawarta. Zadanie wykona Firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Wartość przedsięwzięcia po przetargu to 5 111 318 zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 2,9 miliona. Rozpoczęcie rzeczowe, jak zapewnił pełnomocnik Bartosz Krawczyk rozpocznie się już w lipcu.

Spotkanie odbyło się na głównej scenie CKiSz w Połańcu, poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, który przybliżył główne założenia, cele, koszty przedsięwzięcia dziękując samorządowcom i mieszkańcom za wspólną inwestycję. Włodarze poszczególnych gmin partnerskich nie kryli również radości z finalnego etapu zadania, jak również osoby reprezentujące samorząd. Po stronie Gminy Połaniec uczestniczył również Zastępca Burmistrza – Robert Stachowicz, radna – Joanna Witek, pracownicy urzędu, skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj, Dyr. CKiSz Joanna Juszczyńska i pracownicy realizujący zadanie. Jak również władze innych gmin: Gmina Oleśnica – burmistrz Leszek Juda, skarbnik Urszula Wójcicka Gmina Łubnice – wójt Anna Grajko, skarbnik Izabela Pszczoła, Gmina Stopnica – burmistrz Ryszard Zych, skarbnik Agnieszka Nowak.

Całkowita kwota po przetargu: 5 111 318,16 zł

Całkowita kwota instalacji kolektory słoneczne – 2 349 864 zł

Całkowita kwota instalacji paneli fotowoltaicznych  – 2 761 454,16 zł

Całkowita ilość instalacji – 425 zestawów

236 instalacji kolektorów słonecznych, 189 instalacji fotowoltaicznych

Realizacja zadania w poszczególnych gminach:

Połaniec:

69 zestawów kolektorów słonecznych, 114 zestawów paneli fotowoltaicznych

kolektory słoneczne – 687 322,80 zł

panele fotowoltaiczne – 1 664 292,96 zł

Oleśnica 

38 zestawów kolektorów słonecznych, 28 zestawów paneli fotowoltaicznych

kolektory  słoneczne – 368 733,60 zł

panele fotowoltaiczne –  386 281,44 zł

Łubnice

59 zestawów kolektorów słonecznych, 47 zestawów instalacji fotowoltaicznych

kolektory  słoneczne – 607 294,80 zł

panele fotowoltaiczne  710 879,76 zł

 Stopnica

70 zestawów kolektorów słonecznych

kolektory słoneczne – 686 512,80 zł

Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych emitujemy do atmosfery mniej dwutlenku węgla, przy czym jest nie tylko bardziej ekologicznie, ale także dużo bardziej oszczędnie. Korzystając z nowoczesnych technologii mamy dużo mniejsze rachunki za prąd i ciepło. Odnawialne źródła energii w korzystny sposób wpływają, zatem na nasze środowisko i jest to zdecydowanie największy plus ich wykorzystywania we własnym domu, ale nie można zapomnieć o innej wielkiej zalecie – oszczędności, czyli niższych rachunkach, które wynikać będą z korzystania z paneli fotowoltaicznych czy kolektorów solarnych.

Niebawem przedstawiciele firmy odwiedzą naszych mieszkańców. Dziennie firma ma montować około dwóch instalacji. Całe zadanie ma być zrealizowane do 30 września 2020 roku. Projekt realizowany w partnerstwie gmin pokazuje, że wspólna współpraca na rzecz społeczeństwa może przynieść wiele korzyści, w tym przypadku pozwoli zrealizować wielką inwestycję na rzecz mieszkańców – inwestycję w oszczędności.

Projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

     współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

www.portal.polaniec.pl