Strona główna POWIATY mielecki Dramatyczny wzrost kosztów energii i ciepła godzi w samorządowe finanse

Dramatyczny wzrost kosztów energii i ciepła godzi w samorządowe finanse

W dniu 8 czerwca Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wziął udział w zorganizowanym w Warszawie  przez Związek Miast Polskich spotkaniu konsultacyjnym w sprawie wzrostu cen energii, gazu, węgla i paliw. Celem spotkania było pokazanie skali problemu oraz wypracowanie stanowczych działań na rzecz wdrożenia przez rząd niezbędnych działań osłonowych dla społeczności lokalnych.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele zarówno władz miasta, jak i tych przedsiębiorstw komunalnych (zwłaszcza ciepłowniczych), które przewidują najbardziej dotkliwe skutki skokowego wzrostu cen dla ich kondycji.

Już na poprzednim posiedzeniu zarządu związku zwracano uwagę na ogromny wzrost cen energii elektrycznej, gazu, węgla i paliw, widoczny zwłaszcza w rozstrzyganych obecnie przetargach. Wzrost ten, trwający od ubiegłego roku, został ostatnio jeszcze zwiększony przez skutki nakładanych na Rosję przez społeczność międzynarodową sankcji gospodarczych.

Otrzymywane z różnych miast informacje mówią o wzrostach niektórych cen o kilkaset procent. Wpłynie to dramatycznie na koszty całej gospodarki komunalnej, na ceny podstawowych usług publicznych, a w konsekwencji na budżety miast, których dochody bieżące znacząco maleją od trzech lat, bez żadnych rekompensat.

Dla sektora ciepłowniczego podstawowe znaczenie mają ceny i dostępność węgla i gazu, które zdrożały dla większości miast od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Na dodatek coraz bardziej dotkliwy jest brak węgla na składach.

Podczas niedawnego posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Mielcu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz wiceprezes Elektrociepłowni Mielec informowali radnych o możliwych kłopotach z zapewnieniem dostaw ciepła  dla mieszkańców Mielca w najbliższym sezonie grzewczym. Podobne problemy mają wszystkie samorządy w Polsce.

Już od roku 2020 następuje szybki wzrost cen energii elektrycznej oferowanych samorządom przez dostawców na przetargach. Podobnie jak w przypadku gazu wynosi on od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Skutki dla budżetów miast i sektora gospodarki komunalnej szacowane są od kilku do kilkudziesięciu mln rocznie.

W naszym mieście w roku 2022 kończy się obowiązywanie starej umowy, natomiast proponowane przez dostawców energii nowe stawki przewidują pięciokrotny wzrost ceny jednej megawatogodziny, co spowoduje wzrost kosztów energii elektrycznej w budżecie miasta Mielca z 3,2 mln zł na około 14 mln.

Oprócz cen węgla i gazu rosną także ceny oleju opałowego i biomasy. Z kolei gwałtowny wzrost cen paliw samochodowych wywiera znaczący wpływ na koszty transportu publicznego.

Obecni na spotkaniu w Warszawie samorządowcy uznali, że ogromny wzrost wydatków na media energetyczne wymaga wdrożenia przez rząd niezbędnych działań osłonowych dla  społeczności lokalnych.

Samorządowcy wysunęli wobec rządzących szereg postulatów z których najważniejsze to:

-nowelizacja prawa energetycznego powiązana z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych oraz nowelizacja rozporządzenia taryfowego i rozporządzenia w sprawie ograniczania dostaw ciepła

-zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałanie wykluczeniu energetycznemu i zniesieniu różnic w sytuacji obywateli mieszkających w różnych zasobach

-przeznaczenie na Fundusz Modernizacji Energetyki całości środków z zakupu uprawnień do emisji CO2 (obecnie 20 mld zł. rocznie)

-zapewnienie państwowych gwarancji kredytowych (BGK) dla przedsiębiorstw ciepłowniczych na modernizację sektora

-poszerzenie i zracjonalizowanie działań osłonowych dla obywateli

-dokonanie pilnych zmian systemowych w sektorze energetyki

mielec.pl