Strona główna POWIATY mielecki Dotacje na zabytki 2020

Dotacje na zabytki 2020

120 tysięcy złotych przeznaczyło mieleckie starostwo na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Mieleckiego.

Samorząd Powiatu od wielu już lat otacza lokalne zabytki szczególną opieką, przyznając dotacje w różnych kwotach, w zależności od zasobności budżetu, na prace konserwatorskie lub prace budowlane, aby przywrócić im dawną świetność. W poprzednim roku (2019) łączna kwota dotacji na ten cel wyniosła 95 tysięcy złotych.

– Bez względu na to jak dużym wsparciem są dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych dotacje z budżetu powiatu, wpływają one z pewnością na poprawę stanu zachowania wielu cennych dóbr naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki. – Mają znaczenie historyczne i naukowe i tylko od nas zależy, w jakim stanie przekażemy je następnym pokoleniom – dodał.

O wsparcie w postaci dotacji mogą ubiegać się właściciele, bądź zarządcy obiektów, które  zostały wpisane do rejestru zabytków. W wyniku podjętej uchwały w bieżącym roku dofinansowanie otrzymało 6 parafii na prace remontowe i konserwatorskie kościołów i właściciele kamienicy  znajdującej się na mieleckim rynku.

L.p. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Kwota

przyznanej

dotacji

/w zł/

1. Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian zakrystii, przedsionka bocznego od strony południowo-zachodniej kościoła parafialnego w Padwi Narodowej. 6 000,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka w Tuszowie Narodowym Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji chóru muzycznego w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym 15 000,00 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie Odnowienie okładzin architektonicznych ścian i sufitu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie. 23 000,00 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka w Książnicach Całkowite odtworzenie czterech okien w tym ościeżnic w zabytkowym kościele parafialnym w Książnicach p.w. Św. Jana Chrzciciela. 16 000,00 zł
5. Parafia Rzymskokatolicka w Gawłuszowicach Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót (strona południowo-zachodnia) w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach. 30 000,00 zł
6. Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych. 15 000,00 zł
7. Anna i Jacek Zając Odtworzenie elewacji frontowej, okien, drzwi i więźby dachowej wraz z pokryciem na zabytkowy budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 25 w Mielcu. 15 000,00 zł
RAZEM 120 000,00 zł

mp
www.powiat-mielecki.pl