Strona główna POWIATY Dotacje Komendanta Głównego PSP dla OSP Jadachy i OSP Alfredówka

Dotacje Komendanta Głównego PSP dla OSP Jadachy i OSP Alfredówka

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jadachach otrzyma od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 100 tys. zł dofinansowania na rozbudowę i przebudowę budynku OSP Jadachy wraz ze zmianą geometrii dachu i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe i magazynowe. Byłby to kolejny etap realizacji zadania, w wyniku którego już powstały dwa boksy garażowe i zaplecze sanitarne dla druhów. Tym razem do wykonania byłaby modernizacja sali szkoleniowej, pomieszczeń kuchennych. Planowana jest także adaptacja pomieszczenia garażowego na magazynek i „służbówkę” dla Zarządu jednostki. Ponieważ strażakom udało się pozyskać dotację, uruchomione zostaną także na ten cel środki gminne, jako, że całość zadania znacznie przewyższy wartość pozyskanych funduszy. Zadanie winno być rozliczone do końca roku.

Z kolei dotację w wysokości 43 tys. zł otrzyma także Ochotnicza Straż Pożarna w Alfredówce z przeznaczeniem na remont dachu. Pokrycie dachowe, które w wielu miejscach przecieka, wymaga koniecznej wymiany wraz z częścią połaci dachowej, której czas świetności minął. Kwota pozyskana również nie pokryje całości zadania, dlatego władze miejscowej jednostki OSP zwróciły się do mieszkańców o przeznaczenie środków, które są w dyspozycji sołectwa. Sprawa ma być przedmiotem dyskusji na zebraniu wiejskim w miesiącu lipcu. W przypadku pozytywnej decyzji, prace modernizacyjne byłyby zrealizowane do 15 listopada.

 

Pozyskanie dotacji ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej było możliwe dzięki wsparciu starań strażaków przez posła Zbigniewa Chmielowca, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za dotacje, jakie uzyskaliśmy na rzecz naszych jednostek OSP – skomentował otrzymaną pomoc prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Nowej Dębie Tadeusz Jadach (zarazem prezes OSP Jadachy). Cieszę się, że pan poseł deklaruje w dalszym ciągu pomoc w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową w naszej gminie – podsumował T. Jadach.

www.nowadeba.pl