Strona główna POWIATY mielecki Dotacje do wymiany starego kotła węglowego

Dotacje do wymiany starego kotła węglowego

Jeszcze tylko niespełna tydzień (do piątku 12 sierpnia 2022 r.) został mieszkańcom Mielca na złożenie wniosku na dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na kocioł gazowy lub na pompę ciepła.

Jak już informowaliśmy 28 czerwca 2022 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta Mielca mogą uzyskać dotację w wysokości 95 % poniesionych kosztów zakupu kotła gazowego, jednak nie więcej niż 4 tys. zł oraz 30% kosztów zakupu pompy ciepła, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.

Wnioski o udzielenie dotacji (dostępne także na stronie internetowej miasta – www.mielec.pl można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (II budynek) w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (I piętro pok. nr 17 w terminie do 12 sierpnia 2022 r.

mielec.pl