Strona główna POWIATY Dotacja celowa

Dotacja celowa

Dotacja celowa ma finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęski żywiołowych.

www.koprzywnica.eu