Strona główna POWIATY Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla PSP w Szwagrowie

Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla PSP w Szwagrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000, 00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Zakupione pomoce pozwolą efektywnie wspierać indywidualny rozwój uczniów i umożliwią pełną realizację zadań edukacyjnych. Wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne jest ogromną szansą na aktywizujące i tym samym ciekawsze zajęcia.

Dobre narzędzia do przeprowadzania doświadczeń wraz z materiałami pomagającymi w ich przygotowaniu to dziś podstawa dobrego nauczania. Stawiamy na rozwój edukacji na terenie naszej gminy i nauczanie na najwyższym poziomie, a dzięki odpowiednio dobranym pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak.

www.gmina-osiek.pl