Strona główna POWIATY mielecki Dodatek osłonowy – złóż wniosek

Dodatek osłonowy – złóż wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zachęca do składania wniosków osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski można składać w terminie do 31 października 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14) lub
  • wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

Składając wniosek do 31 lipca 2022 r. przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. obowiązuje dochód z roku 2021.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

mielec.pl