Strona główna POWIATY Dla uczczenia ofiar II wojny światowej

Dla uczczenia ofiar II wojny światowej

Władze samorządowe powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczcili złożeniem kwiatów w miejscach pamięci narodowej, przed pomnikiem żołnierzy polskich na zbiorowej mogile żołnierzy września spoczywających na staszowskim cmentarzu, a także przed obeliskiem na Czerwonym Krzyżu, ustawionym w osieckim lesie, w pobliżu największego miejsca straceń na ziemi staszowskiej.

1 września o godz. 11:00, delegacje samorządowców, na czele ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem, wicestarostą Leszkiem Guzalem, burmistrzem miasta i gminy Staszów Leszkiem Kopciem, zastępcą burmistrza dr Ewą Kondek, dyrektor staszowskiego LO Anną Karasińską, jak co roku upamiętnili kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość na staszowskim cmentarzu, przy zbiorowej mogile żołnierzy wojny obronnej 1939 roku rozpoczął, przypomnieniem historii tego miejsca dr Dariusz Kubalski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć. Modlitwę za poległych i pomordowanych zmówił proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas. Następnie złożono kwiaty przy mogile zmarłego z ran ppor. rez. Stanisława Mola z 75 pułku piechoty.

Kwiaty złożono także przed obeliskiem na Czerwonym Krzyżu, ustawionym w lesie, w połowie drogi ze Staszowa do Osieka, obok miejsca gdzie hitlerowcy rozstrzelali co najmniej 1300 osób, w tym około 900 jeńców radzieckich i 400 Polaków. Jest to największe miejsce masowych straceń na ziemi staszowskiej i jedno z największych w województwie świętokrzyskim. Ofiarami byli, m.in. polscy więźniowie z sandomierskiego zamku, podejrzani o udział w partyzantce oraz Żydzi, a także jeńcy radzieccy dowożeni tu ze stalagów utworzonych w koszarach: II pułku piechoty w Sandomierzu, a także na kieleckiej Bukówce oraz z obozu jenieckiego na Świętym Krzyżu.

www.staszowski.eu