Strona główna POWIATY mielecki Decydujący etap rywalizacji o wielomilionowe dofinansowanie

Decydujący etap rywalizacji o wielomilionowe dofinansowanie

Wyścig o wielomilionowe dofinansowanie z Funduszy norweskich w ramach „Programu Rozwój Lokalny” nabiera tempa. Jest o co walczyć. Jeśli projekt mieleckiego magistratu utrzyma wysoką lokatę, budżet miasta może zasilić nawet 10 mln euro.

Projekt magistratu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” po pierwszym etapie zajmuje 10. miejsce. Swoje propozycje projektów złożyło aż 213 miast z całego kraju (spośród 255 uprawnionych wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), 54 z nich przeszło do drugiego etapu, ale tylko ok. 15 może liczyć na nagrodę finansową.

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z Zastępcą Pawłem Pazdanem i Kierownikiem Biura Pozyskiwania Funduszy Agnieszką Koperą uczestniczyli w Konferencji dla miast wybranych do drugiego etapu programu “Rozwój Lokalny”, która odbyła się 13 stycznia w Warszawie. Przed Prezydentem oraz pracownikami mieleckiego magistratu intensywne miesiące prac nad opracowaniem nowych ścieżek rozwoju dla Mielca oraz przygotowaniem kompletnej propozycji projektu, która będzie przedmiotem oceny w II etapie naboru.

– Każdemu z miast, które przeszło do kolejnego etapu przydzielono trzyosobowy zespół, który będzie wspierać miasta w kolejnych etapach projektu. Osoby koordynujące nasz projekt odwiedziły Mielec w środę 15 stycznia. Przedstawiły plan działania na najbliższe tygodnie. Harmonogram jest bardzo napięty. Przed nami wyzwanie, któremu musimy sprostać – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Fundusze norweskie to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Głównym celem Funduszy norweskich jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.