Strona główna POWIATY Dbajmy o czyste powietrze

Dbajmy o czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu ,,Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronach internetowych:

Ponadto więcej informacji na temat Programu i możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu ,,Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w  Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 9 w pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Pytania odnośnie Programu można również kierować telefonicznie: (15) 643 34 53 lub na adres poczty elektronicznej: czystepowietrze@stalowawola.pl

Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców i troskę o środowisko, w którym żyjemy, zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków i korzystania z możliwości jakie daje Program.

stalowawola.pl