Strona główna POWIATY mielecki Czyste powietrze – skorzystaj z możliwości dofiansowania

Czyste powietrze – skorzystaj z możliwości dofiansowania

Czyste Powietrze to ogólnopolski program walki ze smogiem, a więc program który idealnie wpisują się w działania, które musimy realizować na terenie naszego miasta.

Celem Programu jest kompleksowe zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie do:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Najnowsze zmiany w programie obejmują:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu,
 • uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnację z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi,
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy,
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl,
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni,
 • integrację z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków,
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność,
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła,
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego,
 • wyłączenie z dofinansowania nowobudowanych budynków,
 • stworzenie Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu oraz pod nr tel.: 17 853 63 61 (wew. 222 lub 333) i e-mail:  filip.kotula@wfosigw.rzeszow.plkamil.szpara@wfosigw.rzeszow.pl.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.

Koordynacją „Czystego Powietrza” w Urzędzie Miejskim zajmują się pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Prosimy dzwonić: 17 787 42 32, lub pisać wiadomości czystepowietrze@um.mielec.pl,
gdyż naszym wspólnym celem jest poprawa powietrza w mieście.

 

www.mielec.pl