Strona główna POWIATY „Czyste Powietrze” oferuje pomoc właścicielom domów

„Czyste Powietrze” oferuje pomoc właścicielom domów

Program „Czyste powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie przedstawiony przez wiceprezesa Bogusława Kidę  był jednym z najważniejszym tematów spotkania przedstawiciela WFOŚ z samorządowcami i przedstawicielami powiatowych instytucji.

W spotkaniu zorganizowanym w tarnobrzeskim starostwie w ostatni wtorek, 10 maja, uczestniczyli starosta Jerzy Sudoł, jego zastępca Jacek Rożek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Zięba, członkowie Zarządu Powiatu: Wojciech Gruszka,  Marek Ożga i Marian Grzegorzek, burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, wiceburmistrz Nowej Dęby Leszek Mirowski, wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy, sekretarz gminy Adam Kumor, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie Bogumiła Małajowicz, kierownik działu techniczno-gospodarczego szpitala w Nowej Dębie, Marek Czerwiec,  dyrektor Centrum Wsparcia i Rehabilitacji w Gorzycach  Mirosław Kopyto  oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach,  Krzysztof Laskowski.

Program „Czyste Powietrze”, który, jak podkreślił Bogusław Kida, jest flagowym programem NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW to jeden z największych i programów nie tylko w Polsce, ale też w Europie, pomagającym zdobyć pieniądze na kompleksową termomodernizację budynków. Budżet programu realizowanego od 2018 roku  to 103 miliardy złotych. Na Podkarpaciu budżet na rok 2022 wynosi ponad 226 milionów złotych.

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków i wymianę kotłów do ogrzewania, mogą składać właściciele i współwłaściciele budynków. Program przewiduje dwie formy finansowania:  dotację i pożyczkę. Dotychczas na Podkarpaciu ten drugi rodzaj wsparcia nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem.

– Program ciągle się zmienia, bo dostosowujemy go do potrzeb beneficjentów. Liczba składanych wniosków stale rośnie, szczególnie od chwili gdy do programu włączone zostały gminy – mówił Bogusław Kida. –  Na całym Podkarpaciu w programie bierze udział 146 gmin. Każda z nich otrzymuje po 30 tysięcy złotych na tzw. pakiet startowy na uruchomienie punktów konsultacyjno-informacyjjnych,, które oferują pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/, a listę podkarpackich gmin, które biorą w nim udział na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

tarnobrzeski.pl