Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Czwórmiasto proponuje przebieg Szprychy 6 m.in. przez Tarnobrzeg

Czwórmiasto proponuje przebieg Szprychy 6 m.in. przez Tarnobrzeg

Przedstawiciele Tarnobrzega,  Sandomierza, Stalowej Woli oraz Niska proponują alternatywny przebieg Szprychy nr 6 do CPK. Wskazują, że dotychczas analizowany przebieg wyklucza z projektu CPK Sandomierz i Tarnobrzeg (tradycyjnie obsługujące relację Warszawa – Rzeszów) i nie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z przebiegiem Szprychy 6 przez wszystkie cztery miasta, takich jak stworzenie szybkiej kolei aglomeracyjnej. Wskazują przy tym, że te cztery miasta zamieszkuje łącznie ponad 350 tys. mieszkańców (licząc na poziomie powiatów), tj. więcej niż Rzeszów, więc powinny być uwzględnione w planach budowy sieci dowożącej pasażerów do CPK jako istotny generator ruchu, a nie tylko jako w kontekście minimalizacji czasu przejazdu do Rzeszowa. Przedstawiciele Czwórmiasta skierowali w tej sprawie pismo do Pełnomocnika Rządu ds. CPK Marcina Horały, spółki CPK oraz do podkarpackich i świętokrzyskich samorządowców oraz parlamentarzystów.

Równocześnie, proponowany przez Czwórmiasto przebieg umożliwi uformowanie wewnętrznego kręgosłupa transportowego łączącego wszystkie ośrodki szybkim ruchem regionalnym. Dzięki proponowanym przez Czwórmiasto zmianom podróż z Tarnobrzega do Stalowej Woli skróci się 3-krotnie (z obecnych 32 minut do ok. 10-12 minut), a położone peryferyjnie Sandomierz i Nisko będą „odległe” o ok. 30 minut. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie regularnego i szybkiego ruchu aglomeracyjnego (pociągi co ok. 30-60 minut), co zapewni odpowiednie wykorzystanie nowej infrastruktury.

Zaproponowany przez CPK przebieg Szprychy 6 w regionie Czwórmiasta zakłada, że na linii kolejowej 25, na północ od Sandomierza, rozpocznie bieg nowa linia kolejowa, omijająca od północnego wschodu Sandomierz i Tarnobrzeg, i kierująca się w kierunku Zbydniowa, po czym zakłada wykorzystanie istniejącej linii kolejowej 74 w kierunku Stalowej Woli Rozwadowa.

Przebieg proponowany przez Czwórmiasto zakłada, że nowa linia rozpocznie się w rejonie stacji Jakubowice na linii kolejowej 25, po czym będzie biegła do Sandomierza w kierunku południowym nowym śladem (równolegle do drogi krajowej nr 79). W rejonie Sandomierza powstałaby nowa stacja Sandomierz Rynek (obsługująca lewobrzeżną, większą część miasta), co wzmocniłoby rolę kolei w Sandomierzu (obecna stacja położona jest po prawej stronie Wisły, w miejscu mało istotnym z punktu widzenia obsługi mieszkańców). Następnie nowa linia przekraczałaby Wisłę i kierowałaby się w okolice stacji Sobów (Tarnobrzeg), gdzie włączałaby się w linię kolejową 25 (możliwe przekroczenie wspólnym przebiegiem z powstającą trasą S74). Następnie, na południe od stacji Tarnobrzeg, w kierunku wschodnim rozpoczynałaby bieg nowa linia w kierunku Stalowej Woli, która włączałaby się w istniejącą linię kolejową 68 w rejonie ulic: Przemysłowej Bocznej i Emilii Plater, tj. niemal w centrum miasta, minimalizując tym samym stratę czasu wynikającą z przejazdu przez Stalową Wolę Rozwadów. Dodatkowo przedstawiciele Czwórmiasta wskazują, że nowa linia Łętownia – Rzeszów powinna rozpoczynać bieg wcześniej (tj. na północ od proponowanej przez CPK Łętowni), w rejonie stacji Nisko Podwalina.

Dzięki tym modyfikacjom nawet nieznaczne wydłużenie Szprychy nr 6 powinno spowodować, że ewentualne wydłużenie czasu jazdy do CPK będzie miało marginalny charakter (szacowany czas przejazdu CPK-Rzeszów wzrośnie o 5 minut), a równocześnie osiągniętych zostanie szereg korzyści:

  • włączenie w sieć dowozową do CPK całej formującej się aglomeracji Czwórmiasta zamieszkałej przez ponad 350 tys. mieszkańców,
  • wzmocnienie wewnętrzne Czwórmiasta poprzez uformowanie silnej wewnętrznej osi transportowej.

Przedstawiciele 4 miast występowali już do CPK na wcześniejszych etapach konsultacji. Należy zauważyć, że inicjatywę poparły solidarnie wszystkie 4 miasta, pomimo tego, że dla części z nich nowy przebieg jest korzystny, ale odbyłoby się to kosztem miast partnerskich. Wszystkie cztery miasta zauważają, że zaproponowany przebieg niweczy szansę na wykorzystanie projektu CPK do budowy wewnętrznej sieci komunikacyjnej nowej aglomeracji, której stworzenie jest szczególnie istotne również dlatego, że Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Nisko zostały sklasyfikowane jako „miasta średnie tracące funkcje”, a formowanie aglomeracji jawi się dla nich jako strategiczna szansa na przezwyciężenie strukturalnych problemów.

Komentarze:

Dariusz Bożek, Prezydent Tarnobrzega:

Przedstawiony przez nas projekt CPK daje szanse na zintegrowanie wewnętrzne regionu Czwórmiasta. Chcemy się wspólnie rozwijać, a mieszkańcy wszystkich ośrodków formujących Czwórmiasto powinni mieć zapewniony szybki i komfortowy transport kolejowy: zarówno do Warszawy, CPK i Rzeszowa, jak również wewnętrznie. Dziś czas przejazdu pociągiem pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą, największymi ośrodkami Czwórmiasta, wynosi ponad 30 minut, co – zestawione z czasem na dojazd z i na stację – powoduje, że oferta kolei jest nieatrakcyjna, a mieszkańcy wybierają samochody. Zwracam również uwagę na aspekt lokalno-historyczny: dotychczas Stalowa Wola i Tarnobrzeg częściej rywalizowały niż współpracowały. Rywalizacja dotyczyła również trasowania pociągów z/do Warszawy. Proponowany przez nas przebieg Szprychy 6 pozwala „nawlec” na trasę wszystkie nasze miasta, co umocni podstawy ścisłej współpracy, a także zapobiegnie wykluczeniu Tarnobrzega i Sandomierza z szybkiej sieci kolejowej. Zadbanie o nasze interesy doskonale wpisuje się w tak mocno dziś promowaną przez rząd politykę, a mówiącą o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu małych i średnich miejscowości. Dla Tarnobrzega to m.in. szansa zaistnienia na turystycznej mapie Polski. Znakomita komunikacja to też przecież argument w rozmowach z inwestorami.

Marcin Marzec, Burmistrz Sandomierza:

Zaproponowany przez CPK przebieg Szprychy 6 wyłącza z projektu CPK miasto Sandomierz, co istotnie ogranicza szanse miasta na tworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej. Można się spodziewać, że w przypadku realizacji wariantu CPK, na skutek przebiegu szybkich linii z pominięciem Sandomierza, większość lub wszystkie pociągi w relacji Przemyśl/Rzeszów – Warszawa/CPK będą wykorzystywały nowe, szybkie linie, czyli w efekcie Sandomierz utraci połączenia z Warszawą i centrum kraju. Z kolei proponowany przez nas przebieg nie tylko nie powoduje wykluczenia, ale również poprawia dostępność w ramach Sandomierza (poprzez stworzenie nowej stacji po lewobrzeżnej stronie miasta, tj. bliżej historycznego Rynku) i poprawia mobilność wewnątrz formującego się Czwórmiasta.

Wierzymy, że słowa Pana Ministra Marcina Horały („Jesteśmy otwarci na rozmowy, zmianę wariantów korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”) stwarzają przestrzeń do rozmowy o optymalnym położeniu tras do CPK w obrębie Sandomierza i całego Czwórmiasta.

Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Niska:

Pomimo, iż wariant zaproponowany przez CPK przebiega przez nasze miasto, to widzimy jednak głęboki sens w przemodelowaniu przebiegu Szprychy tak, by obejmowała również Sandomierz oraz Tarnobrzeg. Chcemy się wspólnie rozwijać i tworzyć spójny ośrodek aglomeracyjny, gdyż w ten sposób będzie nam łatwiej pozyskiwać inwestycje i rozmawiać o projektach rozwojowych z partnerami zewnętrznymi. Szybka oś komunikacji kolejowej stworzy realne spoiwo naszych wspólnot lokalnych i pozwoli na efektywniejsze przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy naszymi miastami – zarówno w celach zawodowych, jak również turystycznych, edukacyjnych czy osobistych.

 

www.tarnobrzeg.pl