Strona główna POWIATY mielecki Czekamy na pierwsze wnioski do nowej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Czekamy na pierwsze wnioski do nowej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Od pierwszego czerwca do połowy lipca można zgłaszać swoje wnioski i pomysły w ramach kolejnej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Już od dziś formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta (https://www.mielec.pl/mielecki-budzet-obywatelski/) lub w wersji papierowej w kilku wybranych punktach.

Papierowe formularze wniosków do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego można odebrać w Urzędzie Miejskim, głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Kusocińskiego 2) oraz jej filiach: nr 1 – ul. Botaniczna,  nr 4 – ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka, nr 6 – ul. Tańskiego 4a oraz nr 7 – ul. Zygmuntowska 14.

By złożyć swoją propozycje miejskiego działania lub przedsięwzięcia w ramach MBO należy wypełnić formularz wniosku, w którym nie tylko należy opisać swój pomysł oraz wskazać lokalizację, w jakiej będzie realizowany, lecz także w przybliżeniu podać koszt. Wycena realizacji nie musi być szczegółowa, a jedynie szacunkowa, ponieważ pracownicy Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji po złożeniu wniosku zweryfikują te wartości zgodnie z obecnymi cenami rynkowymi lub innymi, podobnymi przedsięwzięciami. Należy również pamiętać, że integralną częścią wniosku jest karta z listą poparcia pomysłu, którą muszą podpisać mieszkańcy Mielca. W przypadku projektów o charakterze lokalnym niezbędne jest co najmniej 25 podpisów, a dla projektów ogólnomiejskich 50 podpisów. Sam wnioskodawca nie może podpisać się w miejscu, przeznaczonym dla osób popierających, bo stanowiłoby to złamanie regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze należy przynieść osobiście lub przesłać poczta do Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26) do 15 lipca, z dopiskiem „Mielecki Budżet Obywatelski”. Istnieje także możliwość przesłania skanów formularzy mailem na adres mbo@um.mielec.pl.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przy przygotowaniu wniosków można kontaktować się pracownikami Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, telefonicznie: 17 787 4112 lub mailowo: mbo@um.mielec.pl.

 

www.mielec.pl