Strona główna POWIATY mielecki Czasowe zwolnienie z ponoszenia opłaty stałej za żłobek

Czasowe zwolnienie z ponoszenia opłaty stałej za żłobek

Podczas piątkowej (24.04.2020) sesji Rady Miejskiej w Mielcu odbyło się głosowanie nad uchwałą, na której szczególnie zależało rodzicom dzieci żłobkowych zobowiązanych do wnoszenia opłaty stałej za żłobek, mimo zamknięcia placówki.

W związku z wprowadzeniem, w pierwszej kolejności stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie całego kraju, zamknięte zostały wszystkie placówki edukacyjne, a także żłobki. O ile w przedszkolach, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w momencie zamknięcia placówki, o tyle rodzice dzieci uczęszczających do żłobków muszą liczyć się ze stałą opłatą miesięczną, która obecnie wynosi 260 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Adriana Miłoś przedstawiła podczas sesji projekt uchwały zwalniający rodziców z obowiązku wnoszenia opłaty stałej za żłobek. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Rodzice lub opiekunowie prawni zwolnieni zostali z ponoszenia opłaty stałej za okres zamknięcia żłobka z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż za okres do 30 czerwca 2020 roku.

W przypadku, gdy okres zamknięcia żłobka przypada na część miesiąca kalendarzowego, miesięczna opłata stała zostanie obniżona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych zamknięcia żłobka w danym miesiącu. Opłaty wniesione przed wejściem w życie uchwały, za okres zamknięcia żłobka, podlegają zaliczeniu na poczet przyszłych miesięcznych opłat stałych. W przypadku braku obowiązku wniesienia przyszłych miesięcznych opłat stałych, zostaną one zwrócone.

www.mielec.pl