Strona główna POWIATY mielecki Czasowe wyłączenie z użytkowania niecek basenowych pływalni Smoczka

Czasowe wyłączenie z użytkowania niecek basenowych pływalni Smoczka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu informuje, że w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem wody w nieckach basenowych pływalni Smoczka przy ulicy Powstańców Warszawy, zarówno niecka sportowa jak niecka rekreacyjna są wyłączone z użytkowania do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody, które określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda  na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016)
Zarządca obiektu, którym jest MOSiR natychmiast podjął odpowiednie działania dezynfekcyjne. Gdy tylko badania laboratoryjne potwierdzą, że woda w obu basenach jest bezpieczna, bo spełnia wymagania określone w w/w dokumencie, to będzie można w pełni korzystać z obiektu.

Niestety jest to kolejny przypadek wyłączenia z użytkowania niecek basenowych pływalni Smoczka z jakim mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy. Trzeba zaznaczyć, że jakość wody na mieleckiej pływalni jest poddawana ciągłemu monitoringowi. Co dwa tygodnie przeprowadzane są badania parametrów mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody i ich ocena pod względem zgodności z wymaganiami Rozporządzenia.

Odzwierciedleniem tych badań są na bieżąco aktualizowane komunikaty o stanie jakości wody w nieckach basenowych publikowane na stronie internetowej mieleckiego MOSiR-u. Komunikaty pokazują czy woda w pełni spełnia wymagania i nadaje się do użytkowania lub czy jest dopuszczona do użytku warunkowo. Gdy woda nie spełnia wymagań, to nie można z niej korzystać i basen jest nieczynny do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań. Podobnie jest w przypadku naocznego stwierdzenia tzw. incydentalnego zanieczyszczenia wody, które miało miejsce w miniony wtorek w godzinach popołudniowych na obu nieckach mieleckiej pływalni.

Zarządca mieleckiej pływalni w takiej sytuacji jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia niecek z użytkowania, co wynika z przepisów przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Edward Tabor
www.mielec.pl