Strona główna POWIATY mielecki Czas na start – druga edycja

Czas na start – druga edycja

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór kandydatów do projektu Czas na start – druga edycja. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Rekrutacja trwa do 10 stycznia 2019 r.

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia ABC przedsiębiorcy,
  • dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

  •  Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
    •    Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto
  • wsparcie pomostowe.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

www.mielec.pl