Strona główna POWIATY Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

Gmina Staszów otrzymała prawie 200 tys. zł dofinansowania na wsparcie rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin pegeerowskich.

Projekt „Granty PGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popeegerowskich. Gmina Staszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 192 000,00 zł, w ramach, której sfinansowany zostanie zakup 64 sztuk laptopów i oprogramowania służącego do nauki zdalnej.

Celem projektu jest ułatwienie dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR rozwoju cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W dniu 18.03.2022 r. podpisana została umowa z operatorem projektu stanowiącą podstawę do przystąpienia do prac przetargowych, mających na celu wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin określono jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera i oprogramowanie, które uległo zmianie na etapie weryfikacji wniosków i wynosi odpowiednio:

– 2 500 zł na laptop lub komputer stacjonarny
– 500 zł na oprogramowanie

Sprzęt komputerowy, dostęp do internetu niezbędne oprogramowanie to w dzisiejszych czasach rzecz kluczowaCiesze się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie i możemy wesprzeć w rozwoju cyfrowym tych najmłodszych – mówi burmistrz Leszek Kopeć

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

staszow.pl