Strona główna POWIATY Ćwiczenia obronne w starostwie

Ćwiczenia obronne w starostwie

Pracownicy starostwa i powiatowych instytucji przez dwa dni brali udział w ćwiczeniach obronnych pod kryptonimem  „Czerwiec 2022”. Tematem ćwiczeń było uruchomienie stałego dyżuru oraz punktu kontaktowego, służącego do wsparcia dla wojsk sojuszniczych przemieszczających się przez obszar powiatu i realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu tarnobrzeskiego w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa.

Pierwszego dnia ćwiczeń, czyli 28 czerwca, do poszczególnych stanowisk kierowniczych starostwa oraz do powiatowych instytucji,  służb, inspekcji i straży powiatu, za pośrednictwem tzw. stałego dyżuru do realizacji  przesłano  zadania zawarte w planie operacyjnym. (Plan ten jest głównym dokumentem określającym w powiecie przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej. W drugim dniu naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów, szefowie jednostek organizacyjnych powiatu  oraz komendanci służb zameldowali staroście Jerzemu Sudołowi stan realizacji powierzonych im zadań.

Także w drugim dniu ćwiczeń o zagrożeniach, które mogą pojawić się na terenie powiatu tarnobrzeskiego, położonego w bliskim sąsiedztwie granicy z Ukrainą mówił w swoim referacie Paweł Jodłowski, główny specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej tarnobrzeskiego starostwa powiatowego. W swoim wykładzie  podkreślał on rolę działań administracji samorządowej na szczeblu powiatu dotyczących obronności kraju.  Do działań tych zaliczył  mi. in. organizację stałego dyżuru starosty (czyli zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji i obiegu informacji), punktu kontaktowego wsparcia wojsk sojuszniczych w ramach HNS (Host Nation Support)  oraz planowanie operacyjne działań na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa.

Prócz naczelników wydziałów i kierowników referatów starostwa powiatowego, w ćwiczeniach wzięli także Marek Pietrykowski – Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu, Daniel Myszka – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  w Tarnobrzegu, Małgorzata Michalska-Szymaszek –  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, Piotr Rucki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu, Ewa Kędzierska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesława Barzycka – dyrektor szpitala powiatowego w Nowej Dębie, Teresa Huńka – dyrektor Powiatowego Urzędu pracy, Jacek Zaśko – kierownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu oraz Waldemar Gajos przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego.

tarnobrzeski.pl