Strona główna POWIATY mielecki Coraz mniej azbestu na terenie miasta Mielca

Coraz mniej azbestu na terenie miasta Mielca

Już ósmy rok Gmina Miejska Mielec prowadzi akcję darmowego usuwania materiałów zawierających azbestowych z terenu miasta Mielca. W sumie od 2013 roku do końca 2019 r. usunięto 542 tony szkodliwego dla zdrowia azbestu z terenu 401 nieruchomości objętych tą akcją.

Mieszkańcy posiadający „eternitowe” dachy na domach prywatnych, budynkach gospodarczych, bądź np. altanach na działkach ogrodowych, w dalszym ciągu mogą nieodpłatnie skorzystać z możliwości pozbycia się szkodliwych materiałów azbestowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków w terminie do 15 listopada 2020 roku.  Odbiór, demontaż oraz transport i utylizacja azbestu są całkowicie finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. Kosztem, który ponosi mieszkaniec jest zakup nowego pokrycia dachowego i jego montaż.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23 (za KPP Policji) w pokoju 17 (I piętro), a także w biurze podawczym (budynek UM – Żeromskiego 26). Wypełnione wnioski należy złożyć w budynku UM, ul. Żeromskiego 26 (biuro podawcze). Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 17 787 42 32.

fot.sozosfera.pl
www.mielec.pl