Strona główna POWIATY „Co się w głowie mieści – uczucia’

„Co się w głowie mieści – uczucia’

   Pod takim hasłem, 11 grudnia 2019 r. w Porcie Kultury w Sandomierzu, z udziałem dzieci oraz młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych, Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, odbył się  VIII Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Wydarzenie zostało otwarte przez Marię Sobieszkodę z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Karola Burego Kasztelana Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

   Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, a także perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez nałogów. Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

  W tegorocznym przeglądzie, jak co roku, do rywalizacji zgłosiły się zespoły z sandomierskich placówek oświatowych. Uczniowie szkół mieli sposobność poprzez sztukę wypowiedzieć się na temat używek, zła, agresji, przemocy, wykluczenia, samotności oraz braku akceptacji. Wszystkie występy, które zostały zaprezentowane przed zgromadzoną publicznością były na wyrównanym, wysokim poziomie. Na scenie zaprezentowały się następujące zespoły:

– „EMOTKI” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, pod opieką Bożeny Dygas, Jolanty Rzeźnik i Elżbiety Strzelińskiej. Tytuł przedstawienia: „Karuzela uczuć,

– „PRZYSTANEK DWÓJECZKA” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, pod opieką Bożeny Chmielewskiej. Tytuł przedstawienia: „Karuzela uczuć”,

– „MĄDRE DZIECI” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, pod opieką: Anety Fularskiej. Tytuł przedstawienia: „Drzewo przemiany”,

– „ZDROWIE” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, pod opieką: Justyny Kowalskiej i Moniki Dziubińskiej. Tytuł przedstawienia:
„Zadbajmy o zdrowie
”,

– „POSZUKIWACZE DROGI” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu, pod opieką: Bożeny Ligęzy. Tytuł przedstawienia: „Daj siebie innym”,

– „ISKRA” ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego 15, pod opieką: Justyny Kwiatosz i Agnieszki Bednarz. Tytuł przedstawienia: „Emocje u doktora”,

– „CZARNE JASKÓŁKI” ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Portowej 24, pod opieką: Katarzyny Kędzior i Agnieszki Pońskiej. Tytuł przedstawienia: „Emocje u doktora”,

– „BŁONIAKI” Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”, pod opieką: Sabiny Grębowiec i Bożeny Mruk.  Tytuł przedstawienia: „Dobro mieszka w nas”.

Po burzliwych obradach, jury w składzie: przewodnicząca – Aneta Przyłucka sekretarz miasta Sandomierza, Agata Król naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu, Dorota Tarnawska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Grzegorz Grabowski członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Beata Mojduszko przedstawicielka Sandomierskiego Centrum Kultury, postanowiło przyznać dyplomy za: walory profilaktyczne inscenizacji, czytelność prezentowanych treści, autentyczność wypowiedzi młodych ludzi, innowacyjny sposób  ukazania problemu oraz poziom artystyczny spektaklu.

Organizatorami VIII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych pod patronatem Burmistrza Sandomierza byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu z pomocą Sandomierskiego Centrum Kultury.

www.sandomierz.pl