Strona główna POWIATY mielecki Co robić z bezpańskimi psami?

Co robić z bezpańskimi psami?

W mieleckim starostwie obradował Zespół Zarzadzania Kryzysowego. Spotkanie, którego inicjatorem była Komenda Powiatowa Policji w całości poświęcone było wałęsającym się na terenie powiatu bezpańskim zwierzętom.

Problem dotyczy głównie bezpańskich psów. Policja od pewnego już czasu realizuje plan reagowania na zagrożenia związane z niebezpieczeństwami ze strony błąkających bezpańskich psów.

Jak podkreślał zastępca komendanta KPP Mielec – Nadkomisarz Grzegorz Bajda – policjanci reagujący na zgłoszenia o wałęsających się zwierzętach często nie mogą wypełnić swoich obowiązków służbowych, ze względu na brak komunikacji z lokalnymi władzami danej gminy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin powiatu mieleckiego poinformowali o swoich rozwiązaniach, jeśli idzie o realizację zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu bezdomności zwierząt. Ustalono także, że w ciągu nieodległego czasu wszystkie gminy udostępnia mieleckiej policji dane kontaktowe osób odpowiadających w każdej z gmin za opiekę nad porzuconymi i bezpańskimi zwierzętami. Podkreślano także, że należy zintensyfikować działania na rzecz powszechnego znakowania (czipowania) psów. O ile w Mielcu większość psów posiada już wszczepiony taki identyfikator, o tyle na terenach wiejskich jest to o wiele rzadsze zjawisko.

Powszechną obecnie praktyką jest zaaplikowanie środka usypiającego poprzez oddanie strzału ze specjalistycznej broni. Uśpione zwierzę jest później przekazywane władzom gminy, na terenie której dany incydent wystąpił. W Mielcu, poza policją, uprawnienia do usypiającego strzału posiada poza policją straż miejska, której wytypowani funkcjonariusze zostali odpowiednio przeszkoleni w tym kierunku.

mp

www.powiat-mielecki.pl