Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Cena za odprowadzanie wód opadowych w Tarnobrzegu nie wzrośnie!

Cena za odprowadzanie wód opadowych w Tarnobrzegu nie wzrośnie!

Zarząd Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi, jako podmiot realizujący zadania własne gminy, podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania aktualnych cen za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych na dotychczasowym poziomie.

Zarząd Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi, jako podmiot realizujący zadania własne gminy, podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania aktualnych cen za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych na dotychczasowym poziomie, tj. 7,27 zł za 1m³ na terenie miasta Tarnobrzega i 6,06 zł za 1m³ na terenie strefy przemysłowej w Machowie. Zgodnie z opracowanymi cennikami, ceny miały wzrosnąć w 2020 roku o  około 12% oraz w 2021 roku o około 19%.

– Utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie było możliwe dzięki podjętym działaniom mającym na celu zmniejszenie ponoszonych kosztów w zakresie prowadzonej działalności. Pomimo trudnego roku, związanego z odczuwalnymi przez wszystkich skutkami pandemii, Zarząd Spółki, prognozując kształtowanie się cen na kolejny okres, uwzględnił także trudną sytuację finansową tarnobrzeskich przedsiębiorców i podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowych cen – podkreśla Witold Wiśniewski, Prezes Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

Woda opadowa, potocznie nazywana deszczówką, to woda która spada na utwardzoną powierzchnię ziemi w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu czy gradu) i odprowadzana jest systemem kanalizacji deszczowej.

 

www.tarnobrzeg.pl