Strona główna POWIATY Budynki zakwalifikowane w ramach naboru do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł...

Budynki zakwalifikowane w ramach naboru do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”

Informujemy, że projektem pn. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych zostało objętych 73 gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, w których będą zainstalowane łącznie 49 kotły gazowe kondensacyjne oraz 24 kotły na biomasę.

Wykonanie instalacji rozprowadzających ciepłą wodę użytkową będzie dotyczyło 2 364 gospodarstw domowych w 45 budynkach wielorodzinnych.

Lista budynków wielorodzinnych zakwalifikowanych do projektu

1. ul. Metalowców 17
2. ul. KEN 3
3. ul. KEN 5
4. Al. Jana Pawła II 19
5. ul. Popiełuszki 12A
6. ul. Żeromskiego 3
7. ul. Okulickiego 4
8. ul. Okulickiego 6
9. Al. Jana Pawła II 1
10. Al. Jana Pawła II 3
11. Al. Jana Pawła II 7
12. Al. Jana Pawła II 9
13. Al. Jana Pawła II 15
14. Al. Jana Pawła II 17
15. ul. Wolności 4A
16. ul. Żeromskiego 2
17. ul. Poniatowskiego 78-78A
18. ul. Poniatowskiego 21
19. Al. Jana Pawła II 23
20. ul. Żeromskiego 6
21. ul. Okulickiego 8
22. ul. Okulickiego 10
23. ul. Poniatowskiego 13
24. ul. Skoczyńskiego 13B
25. ul. Poniatowskiego 17
26. ul. Poniatowskiego 84
27. ul. Popiełuszki 12
28. ul. Żeromskiego 5
29. ul. Ofiar Katynia 4
30. ul. Wyszyńskiego 17
31. ul. 1-go Sierpnia 7
32. ul. Wyszyńskiego 19
33. ul. Koper 5
34. ul. Poniatowskiego 82
35. ul. Siedlanowskiego 2
36. ul. Dmowskiego 7
37. ul. Popiełuszki 7
38. ul. Popiełuszki 3
39. ul. Żeromskiego 4
40. ul. Metalowców 11
41. ul. Żeromskiego 1
42. ul. Narutowicza 5
43. ul. Metalowców 13
44. ul. Wyszyńskiego 23
45. ul. PCK 4

www.stalowawola.pl