Strona główna POWIATY Budują mosty, by łączyć i rozwijać

Budują mosty, by łączyć i rozwijać

– Drogi i mosty lokalne są autostradą do rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego. Życzę Stalowej Woli, która nieustanne się rozwija, aby była symbolem tego, że mosty łączą – mówiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas uroczystości podpisania umowy przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trzeciego mostu na rzece San w Stalowej Woli. Projekt obejmie także budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej w Stalowej Woli i Brandwicy. To nowa, ważna inwestycja dla regionu, o szczególnym znaczeniu dla Stalowej Woli i jej mieszkańców.

– Jesteście Państwo świadkami podpisania umowy na dotację na projekt trzeciego mostu na Sanie, który skomunikuje Stalową Wolę z okolicznymi gminami i będzie bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy samorządami. Most ten wzmocni też pozycję gospodarczą województwa podkarpackiego, miasta Stalowej Woli oraz okolicznych samorządów – mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Przekazana dotacja opiewa na kwotę 4,7 mln zł. Dzięki niej zostanie wykonana niezbędna dokumentacja, o czym mówiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak: – Mosty są bardzo ważne dla rozwoju regionu. Nie zawsze samorządy stać na ich realizację,  bo to bardzo drogie inwestycje. Dlatego też dwa lata temu rząd Mateusza Morawieckiego przygotował program „Mosty dla Regionu” z budżetem 2,3 mld zł, w ramach którego zaproponowano 21 lokalizacji przepraw mostowych, w tym jedną na Podkarpaciu. Aktywność samorządów podkarpackich spowodowała, że do projektu zostały wybrane trzy przeprawy, w tym ta w Stalowej Woli – mówiła Minister Jarosińska-Jedynak.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury mówił o dużym znaczeniu mostu dla rozwoju komunikacyjnego północnego Podkarpacia. – Ten most będzie komunikował drogę ekspresową S-74, ale również obwodnicę miasta Stalowej Woli. Odciąży też miasto i okolice od ruchu tranzytowego, a przy tym nadmiernej emisji spalin i hałasu – mówił wiceminister Rafał Weber.

Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki zauważyła, że dzięki współpracy między administracją rządową i samorządową można było uzyskać tak wiele dla Podkarpacia. Region dzięki lepszej komunikacji będzie mógł współpracować również z województwami świętokrzyskim i lubelskim.

– Cieszymy się, że most ten będzie przebiegał nad królową polskich rzek. San to przecież najdłuższa rzeka na Podkarpaciu – stwierdził Marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podkreślił też, że rozwinięty układ komunikacyjny jest chwalony przez ekspertów i widać efekty pracy dzięki łamaniu barier: budowę mostów, dróg, obwodnic i łączenie ich w jedną całość.

Jak wskazał Lucjusz Nadbereżny, prace nad tym, by infrastruktura drogowa wciąż się poprawiała prowadzone są na każdym szczeblu, pracują nad tym urzędnicy samorządowi, wojewódzcy, ministrowie i rząd. – Takie działania pięknie pokazują siłę samorządu. Ona jest możliwa wtedy, kiedy jest dobre wsparcie centralne, kiedy są programy, które to umożliwiają. Dzisiaj jesteśmy świadkami tej najmocniejszej współpracy, która inspirowana jest od samej góry, od tego wielkiego planu inwestycyjnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przez program działania rządu Premiera Mateusza Morawieckiego i poszczególnych ministerstw. My w samorządzie wykorzystujemy szanse, które są w tych wielkich programach infrastrukturalnych – mówił Lucjusz Nadbereżny włodarz Stalowej Woli.

8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umowy przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola oraz budowę mostu na rzece San. Projekt obejmie także budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej w Stalowej Woli i Brandwicy. Dokumentacja zostanie przygotowana do 2022 roku. II etap prac, czyli rzeczowa realizacja, rozpocznie się już za 2 lata.

 

www.stalowawola.pl