Strona główna POWIATY Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B w ramach projektu POPC.

Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B w ramach projektu POPC.

Rusza budowa otwartej sieci światłowodowej na terenie Naszej Gminy

Internet to obecnie nieodłączny składnik naszego życia. Korzystają z niego zarówno osoby młode, jak i zaawansowane wiekiem – a niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie życia bez niego. Także szkoły, jednostki samorządowe i firmy obecnie opierają swoją działalność właśnie na funkcjonowaniu w Internecie i docieraniu za jego pomocą do swoich uczniów, petentów i klientów.

Chyba każdy wie jakie korzyści daje Internet i jak dzięki niemu można ułatwić sobie życie. Czym jednak właściwie jest Internet? Internet określić można w uogólniony sposób jako ogólnoświatowa sieć komputerowa łącząca komputery i umożliwia komunikację bez względu na ograniczenia terytorialne. Oznacza to, że miasta, gminy i ich mieszkańcy potrzebują nowoczesnej infrastruktury światłowodowej, aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w rozwijającej się gospodarce cyfrowej, uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych, zapewnić najnowocześniejszą opiekę zdrowotną czy komunikować się ze światem ultraszybko i niezawodnie.

O PROJEKCIE

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – I oś priorytetowa POPC. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej użytkowania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej. POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

W ramach I osi priorytetowej POPC wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci światłowodowej.

Mając na uwadze powyżej wskazane cele MEDIA-SYS Sp. z o.o. dołączyła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizowana inwestycja obejmuje budowę sieci światłowodowej na terenach, gdzie Internet szerokopasmowy nie był jak dotąd dostępny lub nie spełniał wymogów związanych z budową sieci szerokopasmowych. Trzeci konkurs POPC, w ramach którego firma otrzymała dofinansowanie na realizację budowy sieci NGA objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym regiony Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Źródło: www.cppc.gov.pl 

Lista obszarów projektowych trzeciego konkursu opublikowana na stronie CPPC:  Lista obszarów

 

MEDIA-SYS Sp. z o.o. jest beneficjentem trzeciego konkursu na dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i realizuje projekt pn.: „Budowa sieci NGA na obszarze Tarnobrzeski B”, w którym wybuduje sieci światłowodowe na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, Tarnobrzega. W ramach inwestycji prowadzonej przez MEDIA-SYS ponad 19 tysięcy gospodarstw domowych i ponad 50 jednostek oświatowych uzyska dostęp do nowoczesnej, otwartej dla innych podmiotów telekomunikacyjnych infrastruktury światłowodowej.

W ramach projektu MEDIA-SYS wybuduje infrastrukturę światłowodową na obszarze konkursowym – „Tarnobrzeski B”. W efekcie na tym obszarze dostęp do infrastruktury światłowodowej uzyska co najmniej 19 099 gospodarstw domowych oraz około 55 jednostek oświatowych. Łączna długość sieci, która zostanie wybudowana w ramach POPC wyniesie około 1 100 km.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: www.media-sys.pl/projekty

ŚWIATŁOWÓD – CO TO JEST?

Jest to rodzaj kabla – łącza, służący do przesyłania cyfrowej informacji w postaci światła widzialnego. Ze względu na właściwości światła ma wiele zalet, które czynią go idealnym narzędziem stosowanym w telekomunikacji, technice przemysłowej i komputerowej oraz telewizji cyfrowej. Właściwości światła w połączeniu z systemem działania światłowodów dają niewiarygodne efekty. Możliwa jest transmisja ogromnej ilości danych – nawet kilka Tb/s, na dodatek brak emisji zewnętrznego pola elektromagnetycznego przez światłowód zapewnia zabezpieczenie danych przed podsłuchaniem. Duża odporność światłowodów na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, gwarantuje wysoką jakość przesyłanej informacji, często również na duże odległości (światłowodowe kable są ułożone na dnie większości oceanów).  Dostęp do Internetu wpływa na wszystkie obszary życia i kształtowania społeczeństwa cyfrowego. To dzięki niemu możliwe jest korzystanie z prawie nieograniczonych zasobów wiedzy, różnych form rozrywki, budowanie i nawiązywanie relacji a także możliwość pracy zdalnej. Sieć światłowodowa jest nie tylko ułatwieniem dla mieszkańców, ale też wsparciem dla rozwoju regionu i jego przedsiębiorczości. Łącza szerokopasmowe to znaczne wsparcie lokalnego biznesu a także wsparcie funkcjonowania jednostek samorządowych czy instytucji. Obecnie, szczególnie w okresie pandemii uwydatniła się także potrzeba wykorzystania w znacznie szerszym zakresie wykorzystania Internetu w obszarze edukacji. W najbliższych latach dostęp do szybkiego Internetu to podstawa nowoczesnej edukacji, innowacyjnej, dynamicznie się rozwijającej firmy oraz bardziej dostępnych dla społeczeństwa jednostek samorządowych.

Zalety światłowodu:

  • niezawodna transmisja danych,
  • odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne,
  • technologie światłowodowe są przyjazne dla środowiska (mniejsze potrzeby energetyczne),
  • odporność łącza na tradycyjne metody przechwytywania informacji,
  • stanowi wsparciem dla rozwoju regionu i przedsiębiorczości,
  • stanowi istotne wsparcie dla lokalnego biznesu oraz funkcjonowania jednostek samorządowych, szkół czy instytucji.

 

TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

Kable światłowodowe umieszczane są na istniejących słupach energetycznych, telekomunikacyjnych lub w wykopie pod drogami i chodnikami. Kabel prowadzony jest do punktu dostępowego usytuowanego przy granicy działki. W wielu przypadkach konieczne jest przejście przez teren prywatny, a gdy tak się stanie, potrzebna jest zgoda właściciela gruntu w formie pisemnej. Na części obszarów o ile to będzie możliwe kable będą przebiegać w obrębie dróg publicznych.

Budowa sieci kablowej doziemnej wiąże się z wykonywaniem wykopów oraz naruszeniem istniejących nawierzchni, jednak każdy wykonawca sieci zobowiązany jest do przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego zaraz po zakończeniu prac.

 

www.zaklikow.pl