Strona główna POWIATY Budowa drogi Budki Dolne-Zdziechowice.

Budowa drogi Budki Dolne-Zdziechowice.

W dniu 01.07.2020 r. nastąpiło przekazanie placu pod budowę drogi powiatowej Budki Dolne – Zdziechowice. Na przekazaniu obecni byli Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli Alicja Mach, Burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Piotr Śliwiński oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. ze Staszowa, które będzie wykonawcą zadania. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę jezdni na odcinku o długości 1,75 km, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,72 km, odmulenie istniejących rowów, przebudowę zjazdów, utwardzenie poboczy kruszywem oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną (Radna Góra). Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,27 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

www.zaklikow.pl