Strona główna POWIATY „Biznes z POWERem” – dotacje na działalność gospodarczą dla osób młodych

„Biznes z POWERem” – dotacje na działalność gospodarczą dla osób młodych

 

Szanowni Państwo !

Mamy zaszczyt poinformować, iż Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło realizację projektu „Biznes z POWERem”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji osobom w wieku 18-29 lat, zainteresowanym uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 40 osób (w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn) poniżej 30 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez zatrudnienia.

Wsparciem w projekcie objętych będzie 45 osób (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące warunki:
– osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy;
– osoba w wieku 18-29 lat;
– osoba zamieszkała lub ucząca się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
– w szczególności wsparciem objęte zostaną osoby z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby z kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby odchodzące z rolnictwa;
  • migranci i reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  • Szkolenia – 24h (3 dni) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa;
  • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym – 3h/os;
  • Wsparcie finansowe – dotacja 23 050,00zł;
  • Wsparcie pomostowe – 12 000,00zł netto (średnio 2000,00 zł/mc netto) na okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy na pokrycie bieżących wydatków związanych m.in. z opłaceniem składek ZUS, wynajmu lokalu, usług księgowych, promocji firmy.

Dlaczego my? Bo jesteśmy organizacją z ogromnym doświadczeniem w udzielaniu wsparcia dotacyjnego. Funkcjonujemy na rynku od 2001 roku. Przykładamy wszelkich starań aby Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji najwyższej jakości wsparcie merytoryczne i administracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 25.03.2022 od godz. 8:00 do dnia 14.04.2022r. do godziny 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu:
www.power.sir.com.pl

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Warszawska 27/1
25-518 Kielce
Tel. 41 361 04 92, wew. 21 oraz 27

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za pomoc !

staszow.pl