Strona główna POWIATY Bijemy rekord po raz pierwszy!

Bijemy rekord po raz pierwszy!

16 października 2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie po raz pierwszy wzięła udział w biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z inicjatywy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca w całej Polsce podejmowana jest próba ustanowieniu rekordu w jak największej liczbie osób prowadzących jednocześnie RKO.

W naszej szkole w godz. 12.00-12.30, 152 uczniów z klas 1-8 i nauczyciele prowadzili na 7 fantomach uciśnięcia klatki piersiowej. Nasi uczniowie zdobywają tę umiejętność w szkole, podczas zajęć prowadzonych w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.

Zgodnie z regulaminem, wśród wszystkich instytucji, które w wyznaczonym terminie przekazały raport do WOŚP z lokalnego wydarzenia wylosowano 20 fantomów. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie jest w gronie szczęśliwców.

Cieszymy się z każdej prawidłowo wykonanej resuscytacji, zaangażowania i właściwego zachowania naszych uczniów.

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
www.staszow.pl