Strona główna POWIATY Bezpłatne warsztaty z pisania biznesplanu

Bezpłatne warsztaty z pisania biznesplanu

Dobry klimat dla dotacji w Stalowej Woli – pod takim hasłem organizowane są w Kuźni Przedsiębiorczości warsztaty z pisania biznesplanu w projektach unijnych w działaniu 7.3 „Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

Wraz z partnerem naszej Strefy –  Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zapraszamy na spotkanie warsztatowo-informacyjne „Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warsztaty z pisania biznesplanu w projektach unijnych w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020″, które odbędzie się 7 lutego 2020 r. od 9:00 do 12:00 w Kuźni Przedsiębiorczości w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 w Stalowej Woli.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o wiadomość zwrotną do 6 lutego 2020 r. do 15:00 na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu pod numerem tel.: 798-771-220 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny! W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić. Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dla kogo:
Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy (oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący), biernych zawodowo.

Program spotkania:
9.00-9.10 Powitanie uczestników i prezentacja programu spotkania;
9.10-10.00 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach aktualnych projektów (działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego);
10.00-10.15 Przerwa kawowa;
10.15-11.50 Warsztaty z pisania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
11.50-12.00 Podsumowanie pytania i odpowiedzi.

Organizatorzy spotkania:

Kuźnia Przedsiębiorczości Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej
i Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 86
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 798 771 220
e-mail zapytaj@podkarpackie.pl

www.stalowawola.pl