Strona główna POWIATY Bezpłatne chryzantemy od posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami...

Bezpłatne chryzantemy od posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19

Szanowni Państwo,
zbliża się idealna okazja na zagospodarowanie chryzantem – Święto Niepodległości 11 listopada, dlatego też w imieniu dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach – pana Józefa Cepila przekazujemy informację dotyczącą możliwości bezpłatnego pozyskania chryzantem od posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

==========================================

Bezpłatne chryzantemy od posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

DLA KOGO?
– organizacji pozarządowych (w tym także KGW),
– jednostek samorządu terytorialnego,
– innych instytucji publicznych.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jak najszybciej (najpóźniej do 12 listopada) zgłosić w biurze powiatowym ARiMR zamiar odbioru kwiatów, które nie zostały sprzedane z powodu ograniczeń na rynku rolnym związanych z epidemią COVID-19.

Formularz zgłoszenia: https://bit.ly/388jsFo

Adresy biur powiatowych: https://bit.ly/3oXbJ2Y

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 2.11.2020 (Dz.U. Poz. 1932) podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać.

Zgłoszenie składa się do dnia 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję.

W przypadku złożenia zgłoszenia kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję.

Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje.

 

 

www.staszowski.eu