Strona główna POWIATY Bezpieczeństwo podczas egzaminów maturalnych, tematem spotkania

Bezpieczeństwo podczas egzaminów maturalnych, tematem spotkania

W dniu 4 czerwca br., starosta staszowski Józef Żółciak wraz z wicestarostą Leszkiem Guzalem spotkali się z dyrektorami szkół średnich.  Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas egzaminów maturalnych na terenie powiatu staszowskiego, które rozpoczynają się już w najbliższy poniedziałek, tj. 8 czerwca. Z uwagi na ważność tematu spotkania, udział w nim wieli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny Bożena Głaz, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura oraz naczelnik Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 absolwenci przystąpią do matury w pełnym reżimie sanitarnym, a dyrektorzy placówek muszą przestrzegać wszelkich procedur narzuconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Sanepid. Szkoły, dla których powiat staszowski jest organem prowadzącym są na to gotowe, o czym podczas spotkania poinformował starosta Józef Żółciak.

Dyrektorzy szkół potwierdzili informację o dostosowaniu w swoich placówkach ilości sal w których będą przeprowadzane egzaminy do liczby abiturientów w taki sposób, aby zachować między nimi obowiązujący odstęp 1,5 m. Opracowane zostały również procedury wchodzenia i wychodzenia do pomieszczeń wyznaczając konkretne ciągi komunikacyjne. Specjalne zasady obowiązują już teraz uczniów, którzy przygotowując się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu korzystają z nauczycielskich konsultacji.

W analogicznym okresie ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z serią fałszywych alarmów bombowych. W trakcie egzaminów maturalnych maile z groźbami docierały do szkół w całej Polsce, w tym również i tych z terenu naszego powiatu. Ponadto służby nie wykluczają, że pandemia COVID, 19 z którą obecnie mierzy się cały świat, również może zostać wykorzystana w celu sparaliżowania procesu egzaminacyjnego. Dlatego też podkom. Tomasz Siuda ze staszowskiej komendy przypomniał wszystkie profilaktyczno-prewencyjne procedury bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć potencjalnego zagrożenia, a w razie jego wystąpienia pozwolą mundurowym na natychmiastową reakcję. Komendant powiatowy PSP, pan bryg. Rafał Gajewicz zapewnił, iż służby, którymi dowodzi postawione są i będą na czas matur w stan pełnej gotowości przeciwpożarowej czy też, jakiegokolwiek innego ewentualnego skażenia. Służby Sanepidu stoją również w pełnej gotowości, o czym poinformowała biorąca udział w spotkaniu Powiatowy Inspektor Sanitarny, pani Bożena Głaz. Zostały omówione przez panią Inspektor wytyczne dla dyrektorów szkół dotyczące przeprowadzenia egzaminów, tj., kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów. Ze szczególną troską została potraktowana kwestia dotycząca ewentualnych niespodziewanych sytuacji zagrożenia wynikających z tytułu COVID-19.

W każdej szkole zostaną przygotowane izolatki na ewentualność, gdyby w okresie trwania egzaminu stwierdzone zostały jakiekolwiek niepokojące objawy wśród uczniów. W sytuacji takiej rodzice czy też opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani, a sam uczeń poddany zostanie obserwacji, bowiem nie zawsze podwyższona temperatura świadczy o chorobie, może być przecież efektem stresu i emocji związanych z egzaminem.

Na koniec spotkania starosta staszowskim serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział, dyrekcji szkół życzył sprawnego przeprowadzenia egzaminów, i za ich pośrednictwem wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia podczas egzaminu dojrzałości.

 

www.staszowski.eu