Strona główna POWIATY Będzie bezpieczniej. Wały Wisły i Sanu zostały wzmocnione

Będzie bezpieczniej. Wały Wisły i Sanu zostały wzmocnione

Ponad 20 kilometrów zmodernizowanych wałów będzie strzegło przed powodzią mieszkańców Tarnobrzega, gmin Gorzyce, Zaleszany i Radomyśl nad Sanem. Właśnie zostały zakończone dwie duże inwestycje: Wisła Etap 2 i San III.

Prace obejmujące zadanie Wisła Etap 2 rozpoczęły się 25 marca 2019  roku i polegały na wykonaniu zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego, rozbudowie korpusu oraz podwyższeniu korony czterech odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i jej głównych dopływów na długości 16 km.

W styczniu tego roku rozpoczęły się zaś prace obejmujące zadanie San III.  Udało się je  zakończyć trzy miesiące przed terminem. Wykonawca zadania poszerzył i podwyższył lewostronny, ujściowy odcinek wału Sanu na długości 4,45 km. Wykonał też  zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża i korpusu tego fragmentu obwałowania.

Uroczyste zakończenie prac w miniony poniedziałek, 21 grudnia, zgromadziło we Wrzawach przedstawicieli Wód Polskich na czele z wiceprezesem Krzysztofem Wosiem. Przyjechała też dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda. Nie zabrakło  Rafała Weberawiceministra infrastruktury oraz samorządowców, wśród których znaleźli się m.in. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski, Jacek Rożek, wicestarosta oraz Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

– Wszyscy pamiętamy dramat powodzi roku 2010. Dlatego oddany dzisiaj wał przeciwpowodziowy jest tak ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Nadal  będziemy inwestować duże środki we wzmacniane wałów przeciwpowodziowych i w inne inwestycji zapewniające bezpieczeństwo –  obiecał wiceminister Rafał Weber.

Jak zauważył Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich,  zjawiska powodzi i  suszy nasilają się, dlatego trzeba działać sprawnie. – Już teraz pracujemy nad kolejnymi zadaniami przeciwpowodziowymi w tym regionie – zadeklarował.

Obydwie inwestycje są warte 104,38 mln.  zł i  zostały zrealizowane przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły finansowanego z pieniędzy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu państwa.

Zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa znacznie zwiększa stopień bezpieczeństwa mieszkańców terenów obejmujących prawie 13 tysięcy hektarów terenów położonych w powiatach tarnobrzeskim i stalowowolskim, na których mieszka ponad 20 osób i zlokalizowanych jest ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych.

www.tarnobrzeski.pl