Strona główna POWIATY Baranów Sandomierski: Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Baranów Sandomierski: Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W posiedzeniu wzięli udział m. in.  Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki,  Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Jerzy Sudoł, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Marek Mazur, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Leszek Surdy,  Wójt Gminy Gorzyce oraz nadbrygadier Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Jak podkreśliła wojewoda, Zespół Zarzadzania Kryzysowego spotkał się po to, by ustalić poziom przygotowań do ewentualnego wystąpienia powodzi. – By podkreślić poziom bieżących przygotowań wzięliśmy pod uwagę także stan wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych. Są one w sposób ciągłu doposażanie w sprzęt  oraz w te środki, które są niezbędne do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. A nasze posiedzenie łączymy z przekazaniem sprzętu  z tych magazynów na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, które będą mogły ich używać na wypadek wystąpienia zdarzeń powodziowych – powiedziała Ewa Leniart.   podsumowując obrady Zespołu.

Do samorządów Baranowa Sandomierskiego, Gorzyc, Borowej  i Stalowej Woli trafiły  więc pakowarki do piasku warte ponad 105 tys. zł. Doposażona została także straż pożarna. Strażacy otrzymali pompę wysokowydajną na przyczepie o wartości 179 tys. zł. oraz automatyczną, mobilną ładowarkę do piasku o wartości ponad 100 tys. zł.

Za sprzęt dziękował nadbrygadier Andrzej Babiec, komendant wojewódzki PSP, który przypomniał, że tereny położone w widłach Wisły i Sanu są od lat zagrożone powodzią, i że tutaj ten sprzęt na pewno się przyda.

Na Podkarpaciu funkcjonuje siedem magazynów przeciwpowodziowych. Jeden z największych mieści się w Tarnobrzegu. Na ich utrzymanie i wyposażenie przeznaczono do tej pory ponad 3,5 mln zł. W magazynach  znajdują się m. in. łodzie wraz z silnikami, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, mobilne agregaty pompowe, workownice do piasku, quady z przyczepami, osuszacze powietrza i rękawy przeciwpowodziowe.

W trakcie spotkania WZZK wojewoda Ewa Leniart doceniła prace, które w naszym regionie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia, a prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaznaczył, że od początku powstania przedsiębiorstwa, na Podkarpaciu nakłady na inwestycje zostały zwiększone pięciokrotnie.

tarnobrzeski.pl