Strona główna POWIATY mielecki Bądź EKO, nie zwlekaj

Bądź EKO, nie zwlekaj

Mieleckie Starostwo zorganizowało pionierski projekt ekologiczny pod nazwą „Bądź EKO, nie zwlekaj”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich. Jego głównym przesłaniem jest wyrobienie wśród młodego pokolenia wrażliwości na kwestie związane z szeroko rozumianym „zaśmiecaniem” naszej planety przez różnego rodzaju produkty, w tym także opakowania z tworzyw sztucznych.

Choć wydaje się, że globalne „zaśmiecenie” jest zjawiskiem szerokim i odległym, to
w rzeczywistości powstaje ono właśnie w mikro społecznościach, w obrębie jednego gospodarstwa domowego, jednego bloku mieszkalnego, ulicy, dzielnicy czy miasta. Problemem są również dzikie i nie kontrolowane wysypiska nawet w małych wioskach. Dopiero zbiorczy bilans takich nieprzemyślanych działań tworzy „wypadkową” – globalną sytuację ekologiczną Ziemi. Jej zatruwanie to nie tylko – jak się okazuje –  efekt przemysłowej działalności człowieka. Dlatego władze Powiatu Mieleckiego, chcąc przyczynić się do ograniczenia tych negatywnych globalnych zjawisk, chcą ukierunkować myślenie, a co za tym idzie,  nawyki młodego pokolenia.

W założeniach autorów projektu jest zorganizowanie wielokierunkowego cyklu działań proekologicznych mających uświadomić młodemu pokoleniu, że samo „zaśmieca” sobie swoje przyszłe życie. Życie nie tylko w zatrutym powietrzu, skażonej wodzie i glebie, ale co jak na razie wydaje się mało eksponowane, życie na jednym globalnym wysypisku.
Proponujemy działania mające uzmysłowić młodemu pokoleniu, że można ten trend zmienić. Chcemy zorganizować od obecnego roku szkolnego cykl konkursów, działań proekologicznych, paneli dyskusyjnych i realnych działań „w terenie” poprawiających jakość życia w naszej lokalnej społeczności.

Przykładowo:
1/ Nie wyrzucaj opakowań, zrób z nich coś pożytecznego
Uczniowie indywidualnie lub jako praca grupowa przedstawiają pomysły na zagospodarowanie opakowań z tworzyw sztucznych, by opóźnić ich wywózkę na wysypiska, przedłużyć ich „żywotność”.

2/ Czy wiem, gdzie żyję?
Prezentacje multimedialne uczniów dotyczące popularyzacji wiedzy z zakresu stanu lokalnego środowiska naturalnego ( jakie jest, co je zakłóca).

3/ Nie czekaj, zacznij działać
Ten moduł dedykowany jest do poszczególnych klas, choć nie wyklucza się indywidualnych – autorskich inicjatyw. Może to być np. wspólne sprzątanie wybranych terenów w najbliższej okolicy. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na to, czego na co dzień nie zauważamy – wszechobecne śmieci w parkach, na skwerach, na chodnikach.
Dodatkowy element wychowawczy polega na tym, że sprzątająca młodzież sama powinna zwrócić uwagą na swoje dotychczasowe zachowanie a dorośli nie wyrzucać bezmyślnie nawet drobnych przedmiotów, widząc że młodzi je później sprzątają.

Dla uczestników konkursu Starostwo ufunduje cenne nagrody rzeczowe oraz nagrody zbiorowe, np. wycieczka szkolna opłacona przez Powiat.

mp
www.powiat-mielecki.pl